قاطی پاتی

آشنایی کارکنان اداره کل امور مالیاتی کرمان با اصول و مبانی پدافند غیرعامل • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

در راســـــتای نهادینه نمودن و توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل در سطح دستگاه های اجرایی ، کارکنان اداره کل امور مالیاتی کرمان با اصول، اهداف و وظایف پدافند غیرعامل آشنا انجام گرفتند.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، در راســـــتای نهادینه نمودن و توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل در
سطح دستگاه های اجرایی ، روز چهارشنبه هجدهم بهمن ماه جاری، کارکنان اداره کل امور
مالیاتی کرمان با اصول، اهداف و وظایف پدافند غیرعامل آشنا گردیدند.

آشنایی کارکنان اداره کل امور مالیاتی کرمان با اصول و مبانی پدافند غیرعامل

مدیر کل پدافند غیرعامل اســـــتانداری کرمان در دوره تعلیم
مبانی و اصول پدافند غیرعامل که با حضور مدیرکل امور مالیاتی برگزار انجام گرفت ، با بیان
تعاریف و تأکید بر سیاســـــت های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص
پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل مصون سازی پیکره جامعه و نظام مدیریتی اســـــت و
دستگاه ها باید به سمتی هدایت شوند که در مواقع بروز بحران و شرایط اضطراری وظایف
اصلی خود را در جهت خدمات رسانی به آحاد جامعه و به نحو مطلوب انجام دهند.

آشنایی کارکنان اداره کل امور مالیاتی کرمان با اصول و مبانی پدافند غیرعامل

پیمان سلاجقه افزود: یکی از اصول حیاتی و اساسی در اجرای
پدافند غیرعامل شناخت تهدیدات جهت کاهش آسیب پذیری ، افزایش بازدارندگی و صیانت از
دارایی ها می باانجام گرفت .