قاطی پاتی

از ظرفیت دانشگاه ها در موضوع پدافند غیرعامل باید اســـــتفاده شود • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با سردار جلالی تاکیدانجام:

دکتر غلامی ضمن تاکید بر اینکه از ظرفیت دانشگاه ها در موضوع پدافند غیرعامل باید اســـــتفاده شود گفت: در بعضی موارد بصورت تجمیعی و یا ناحیه ای موضوعات دنبال شود و آن دانشگاهی که توان افزایشی دارد بعنوان محور قرار گیرد.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، صبح امروز سردار
جلالی، مدیر سازمان پدافند غیرعامل کشور با دکتر غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و
فناوری در محل این وزارتخانه دیدار و گفتگو انجام.

در این دیدار سردار جلالی ضمن گرامیداشت اعیاد
شعبانیه، به تعریف مفهوم پدافند غیرعامل پرداخت و گفت: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری،
پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی برای بدن می باانجام گرفت و حفاظت از پیکره کشور و آقام و جامعه و زیرساخت
ها در برابر تهدیدات و پایدار سازی ساختار دستگاه اجرایی در برابر تهدیدات را جز
ماموریت های سازمان پدافند غیرعامل کشور تعریف انجامه اند و در همه وزارتخانه های
نظامی و غیرنظامی موضوعات پدافند غیرعامل دنبال و پیگیری انجام گرفته اســـــت.

سردار جلالی گفت: موضوع پدافند غیرعامل در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری برای حفاظت از دارایی ها و مراکز وزارت
علوم که دارای سطح اهمیت حیاتی، حساس، حیاتی که شامل آزمایشگاه های تخصصی که بعضا
آزمایشگاه های رفرنس کشور هستند و تجهیزات وابسته به این آزمایشگاه های یونیک می
باشند باید بصورت مشترک تدابیری پیش بینی
انجام.

“متکی بودن پدافند غیرعامل به دانش و تکنولوژی بدلیل نهفته بودن فرصت و تهدید در دانش و فناوری”

مدیر سازمان
پدافند غیرعامل کشور تصریح انجام: به دلیل نهفته بودن فرصت و تهدید در دانش و
تکنولوژی، پدافند غیرعامل هم به دانش و تکنولوژی متکی می باانجام گرفت که بطور مثال در
فناوری های اینترنت اشیا، گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی تهدیدات و فرصت هایی
وجود دارد که اگر این موضوعات به درستی مطالعه شود و فرصت ها و تهدیدها شناخته شود
باعث می شود دستگاه های ذی ربط نسبت به این تهدیدات آشنا شوند و دولت و کشور
آرزونجامی هوشمندانه نسبت به این موضوعات اتخاد کند و فرصت های این تکنولوژی ها را
بشناسد و از فرصت های آن بهره برداری و با تهدیداتش مقابله کند.

از ظرفیت دانشگاه ها در موضوع پدافند غیرعامل باید اســـــتفاده شود

“نقش وزارت علوم در تولید محتوا در موضوعات بین رشته ای تاثیرگذار اســـــت”

دکتر جلالی خاطرنشان انجام: در موضوع تکنولوژی و
فناوری جدید، دولت وظیفه ریگولاتوری دارد و چون در برخی موارد ورودی های شناسایی
تکنولوژی نگذاشته ایم و سرعت رانجام گرفت علمی فناوری
های جدید به حدی زیاد انجام گرفته که فرصت تهیه مقررات از دست می رود و تکنولوژی جدید
جایگزین تکنولوژی های قبلی می شود و از طرفی این پدیده ها در رشته های مختلف به
هم تنیده انجام گرفته اند که باعث بوجود آمدن موضوعات بین رشته های انجام گرفته اســـــت که باید به آن
رسیدگی و تعیین تکلیف انجام و برای این موضوعات تولید محتوا کنیم که در این راســـــتا، نقش وزارت علوم اثر گذار می باانجام گرفت.

سردار جلالی در ادامه نقل کردان خود به حادثه قطع برق اســـــتان خوزستان در
سال گذشته اشاره انجام و گفت: اندازه گیری
وابستگی های متقابل زیرساخت ها، داری مدل و چارچوب و رشته دانشگاهی می باانجام گرفت که مورد محاسبه قرار
میگیرد ولی متاسفانه این مطالب و علوم در هیچ دانشگاهی در کشور به دلیل نداشتن
دانش و رشته دانشگاهی، تعلیم داده نمیشود.

نیازمند ایجاد رشته های جدید در دانشگاه ها با موضوعات پدافند غیرعامل هستیم

سردار جلالی افزود: ما نیازمند ایجاد ۱۵-۱۶ رشته ی
جدید با موضوع پدافند غیرعامل در دانشگاه ها هستیم و چون بطور مثال در حوزه سایبری
مورد تهاجم دشمنان قرار میگیریم، نمیتوان به خارجی ها اتکا و اعتماد انجام و باید در
نظام کنترل صنعتی مانند برق و آب و گاز و پتروشیمی مرکز کنترل صنعتی اسکادا بومی ایجاد کنیم اما ما هیچ رشته ای در کشور بنام طراحی و ساخت
اسکادا بومی نداریم . لازم و ضروری اســـــت که این رشته ها در کشور ایجاد شود تا در
برابر تهدیدات و حملات سایبری مصون بمانیم.

“ما نیازمند ایجاد رصدخانه علم و فناوری هستیم”

وی تصریح انجام: به دلیل اینکه پدافند غیرعامل بایستی تهدیدات را رصد و پایش نموده و مصون سازی را دنبال کند، و امروزه تهدیدات با دانش و تکنولوژی ترکیب انجام گرفته، لازم اســـــت
بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی یک رصد خانه
دانش و تکنولوژی ایجاد شود تا موضوعات جدید را سریع تحلیل و شناسایی کند و از مواهب و فرصت ها
اســـــتفاده، و مضرات را کنترل کنیم. و این باعث می شود که وزارت علوم با بکارگیری
شرکت های دانش بنیان و کرسی های نظریه پردازی و دانشگاه ها تبدیل به قطب علم و
فناوری شود.

مدیر سازمان
پدافند غیرعامل کشور گفت: ما از نظر حوزه شناخت علم و پدیده شناسی، تولید علم، کار
پژوهشی، نظریه پردازی، آزمایشگاه های تشخیصی و بعد مشخص انجامن تهدید و فرصت در هر
حوزه، جز نیازهای ما در حوزه های دانشی و علوم اســـــت و تقریبا چیزی حدود ۴۰ رشته
ترکیبی را شامل می شود.

“ساختارهایی مجازی با رتبه بندی مختلف در وزارت علوم تشکیل شود”

سردار جلالی
پیشنهاد داد: ساختارهایی مجازی با رتبه بندی های مختلف در وزارت علوم شکل بگیرد که این ساختارها بصورت
مجازی در اختیار اساتید دانشگاه ها قرار داده شود و قطب های علمی با موضوعات خاص
در دانشگاه های مختلف کشور ایجاد شود.

مدیر سازمان
پدافند غیرعامل کشور از فعال بودن ۱۵ رشته دانشگاهی در حوزه پدافند غیرعامل رویداد
داد و گفت: زیادی از حوزه های صنعتی، فنی و رشته های تخصصی لازم اســـــت که علوم
پدافند غیرعامل را درحوزه کاری خود بدانند
و از این طریق از زیرساخت و دارایی های خود حفاظت کنند.

دکتر جلالی در پایان صحبت های خود به فعالیت های
انجمن علمی پدافند غیرعامل پرداخت و گفت: از فعالیت انجمن های علمی پدافند غیرعامل
۶-۷ سال میگذرد که در ۱۶ اســـــتان کشور فعالیت دارند و سه سال پیاپی موفق به اخذ گرید
A از وزارت علوم گردیده اســـــت و در این انجمن ها
اساتید مختلفی در حوزه های مختلف فعالیت میکنند.

از ظرفیت دانشگاه ها در موضوع پدافند غیرعامل باید اســـــتفاده شود

“از ظرفیت دانشگاه ها در موضوع پدافند
غیرعامل باید اســـــتفاده شود”

در این دیدار اس ام وبصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و
فناوری گفت: اصل مطلب این اســـــت که پدافند غیرعامل نیکو در دانشگاه ها جا نیفتاده اســـــت
و باید با برگزاری نشست هایی با حضور روسای
دانشگاه های معین و پژوهشگاه ها و اســـــتاندارها و معاونین بصورت کلان با موضوعات پدافند غیرعامل آشنا شوند و آنها متولی پیگیری موضوعات پدافند غیرعامل در دانشگاه های سطح اســـــتان ها
شوند.

وی افزود: از ظرفیت دانشگاه ها در موضوع پدافند
غیرعامل باید اســـــتفاده شود و در بعضی موارد بصورت تجمیعی و یا ناحیه ای موضوعات
دنبال شود و آن دانشگاهی که توان افزایشی دارد بعنوان محور قرار گیرد.

دکتر غلامی خاطرنشان انجام: دانشجویان این حوزه نگران
موقعیت شغلی خود در رشته هایی که تحصیل میکنند ، می باشند که اگر یک افق روشنی ترسیم
شود، انگیزه برای تحصیل در این رشته ها افزایش خواهد انجام گرفت.

در پایان دکتر غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان انجام: ان شاالله در یک فرصت زیاد محدود نسبت به بازسازی ساختار مجازی پدافند غیرعامل در وزارتخانه ذی ربط اقدام خواهد انجام گرفت. و تلاش های زیادی برای ارائه خدمات علمی به پدافند غیرعامل را توسعه خواهد داد.

وی تاکید انجام: لازم اســـــت روسای دانشگاه ها و اساتید هیئت علمی و معاونین پژوهشی دانشگاه ها همایش هایی نسبت به شناخت تهدیدات نوین دانش پایه پدافند غیرعامل توجیه شوند تا بتوانند این را در ذات پلن های وزاتخانه دنبال کنند.