قاطی پاتی

اســـــتقرار بيمارستان صحرايي اســـــتان در مرز مهران در ايام اربعين حسيني(ع) + تصویر • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

در جلسه ی کمیته ی بهداشت و درمان ستاد اربعین مقرر انجام گرفت؛

جلسه ی کمیته ی بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی(ع) اســـــتان مرکزی با حضور عسگری دبیر ستاد اربعین اســـــتان و سایر اعضا با موضوع بررسی چگونگی اســـــتقرار بیمارستان صحرایی در مرز مهران در ایام مراسم پیاده روی اربعین حسینی(ع) در اداره کل پدافند غیرعامل برگزار انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب،در جلسه ی کمیته ی بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی(ع) اســـــتان مرکزی با حضور عسگری دبیر ستاد اربعین اســـــتان و سایر اعضا با موضوع بررسی چگونگی اســـــتقرار بیمارستان صحرایی در مرز مهران در ایام مراسم پیاده روی اربعین حسینی(ع) در اداره کل پدافند غیرعامل برگزار انجام گرفت.

اســـــتقرار بيمارستان صحرايي اســـــتان در مرز مهران در ايام اربعين حسيني(ع) + تصویر

در ابتدای جلسه مجید عسگری مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتان مرکزی و دبیر ستاد اربعین حسینی(ع) اســـــتان با اشاره به برگزار انجام گرفتن جلسه ی هماهنگی ستاد اربعین اســـــتان با حضور آقابابایی مدیرکل امور مرزی و دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور و حسن بیگی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســـــتان و مطرح انجام گرفتن موضوع اســـــتقرار بیمارستان صحرایی اســـــتان در مرز مهران، عنوان داشتند که ستاد اربعین حسینی(ع) اســـــتان مرکزی در سال گذشته فعالیت های زیربنایی نیکوی داشته و امسال نیز باب جدیدی در خدمت رسانی باز انجام گرفته اســـــت که می توانیم با داشتن یک ستاد مرکزی در مهران به صورت منسجم به ارائه ی خدمات بپردازدیم.

وی تشریح انجام در سال گذشته خدمات بهداشتی و درمانی ای که در ایام اربعین ارائه می­انجام گرفت متناسب با جمعیت نبوده و امسال بر آن هستیم تا با اســـــتقرار بیمارستان صحرایی اســـــتان با بخش های مختلف درمانیِ آن، امکانات نیکوی را از لحاظ کمی و کیفی برای زائران اباعبدالله (ع) فراهم سازیم.

عسگري با اشاره به جلسات برگزار انجام گرفته در منطقهستان مهران با حضور معاون اســـــتاندار ايلام و ساير مديران ذيربط از اســـــتانهاي ديگر، بر اهپایان  ايجاد سازوكار هاي معقول رفاهي و خدماتي از جمله ايجاد بيمارستان صحرايي با محوريت دانشگاه علوم پزشكي اســـــتان مركزي در محل تعيين انجام گرفته در منطقهستان مهران رویداد داد و تصریح داشت که توقع داريم با هماهنگي لازم و در نظر گرفتن جميع جهات، هم از بعد زماني و مكاني و هم از جهتِ پيش بيني و تهيه تجهيزات دارويي و درماني، نسبت به انتقال امكانات و نيروهاي مورد نياز به منظور برپايي بيمارستان صحرايي تا تعداد روز قبل از ايام اربعين اقدام گردد.

در پایان عسگری ضمن تبيين شرحِ وظايفِ دستگاه ها در حوزه ی امور درماني و بهداشتي و لزوم هماهنگي بين اعضاي كميته بهداشت ستاد اربعين با محوريت دانشگاه علوم پزشكي، بر ضرورت بازديد ميداني اعضاي كميته بهداشتِ ستاد اربعين از موقعيت اســـــتقرار تيم هاي اســـــتان مركزي در منطقهستان مهران جهت جانمايي و پيش بيني و تدارك شرايط اســـــتقرار معقول بيمارستان صحرايي تاكيد داشته و در عين حال خواســـــتار پيش بيني و تدارك اقلام دارويي و درماني و كادر پزشكي مورد نياز توسط دانشگاه علوم پزشكي و نيز تهيه شرح وظايف خدماتي و درماني از سوي اين دانشگاه با همكاري ساير دستگاههاي عضو كميته بهداشت و درمان ستاد اربعين (دانشگاه علوم پزشكي ، شبكه بهداشت و درمان، هلال احمر، تامين اجتماعي، اورژانس، سازمان بهزيستي اســـــتان) انجام گرفتند.