قاطی پاتی

اقدامات پدافندي در حوزه سلامت اســـــتان يزد بررسي انجام گرفت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

در نشستي با حضور جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور

اقدامات پدافندي در حوزه سلامت اســـــتان در نشستي به رياســـــت معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي اســـــتاندار و با حضور جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور، معاونان اين سازمان و جانشين قرارگاه زيستي بررسي و بر عملياتي انجام گرفتن فاز دوم مركز ملّي مهارت آموزي و تعلیمي CBRNEيزد تاكيد انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار پايداري ملّي، در ادامه سفر دکتر علي اصغر زارعي جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور و معاونان اين سازمان به اســـــتان يزد، نشست بررسي اقدامات پدافندي در حوزه سلامت اســـــتان به رياســـــت معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي اســـــتاندار در اســـــتانداري يزد برگزار انجام گرفت.

«محمدعلي طالبي» در اين نشست ضمن قدرداني از حضور جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور و معاونان اين سازمان در اســـــتان يزد گفت: خوشبختانه ارتباط و تعامل بسيار نیکوی بین سازمان پدافند غیر عامل کشور و اســـــتان یزد وجود دارد.

جانشين شوراي پدافند غيرعامل اســـــتان اظهار اميدواري كرد: با تداوم این ارتباط موثر شرایط لازم برای انجام پروژه هاي بزرگ حوزه پدافند غیرعامل در اســـــتان یزد فراهم شود.

اقدامات پدافندي در حوزه سلامت اســـــتان يزد بررسي انجام گرفت

سردار علي مهدي پور جانشين قرارگاه زيستي سازمان پدافند غيرعامل كشور نيز در اين نشست آمادگي اين سازمان را در حمايت همه جانبه از طرح پيشنهادي اداره كل پدافند غيرعامل اســـــتانداري و دانشگاه علوم پزشكي حضرت آيت الله شهيد صدوقي(ره) يزد در رابطه با تحقيق و پژوهش درخصوص بيماري هاي غيرواگيردار و صعب العلاج اعلام كرد و خواســـــتار انجام گرفت اســـــتان يزد به صورت پايلوت اين حیاتی را انجام دهد.

همچنين در اين نشست بر عملياتي انجام گرفتن فاز دوم مركز ملّي مهارت آموزي و تعلیمي CBRNE يزد و تحقق تفاهم نامه منعقد انجام گرفته در سازمان تاكيد انجام گرفت.

اقدامات پدافندي در حوزه سلامت اســـــتان يزد بررسي انجام گرفت

این مرکز تعلیمی و مهارت آموزی در مساحتی بالغ بر ۵۱ هزار متر مربع پیش بینی انجام گرفته اســـــت و شامل اورژانس پیش بیمارستانی و رفع آلودگی نخستیّه، اورژانس بیمارستانی، آزمایشگاه های تشخیص طبّی و بیولوژیک و واحد تحقیقات، پژوهش، مدیریت و پشتیبانی خواهد بود و نیروهای عملیاتی را برای مقابله با خطرهای شیمیائی، بیولوژیک، پرتویی، رادیواکتیو، هسته ای و انفجاری تعلیم مي دهد.

گفتنی اســـــت فاز یک این مرکز توسط خیّر «محمدحسین جوکار» با هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال ساخته انجام گرفته و به بهره برداري رسيده اســـــت.