قاطی پاتی

امروزه دشمن تحریم‌ها و تهدیدات متنوعی را علیه کشور ما اعمال انجامه که مقابله با آنها نیازمند آگاهی بخشی و تعلیم اســـــت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

پیمان سلاجقه مدیرکل پدافند غیر عامل اســـــتانداری کرمان درجلسه ی تعلیمی پدافند غیر عامل در جمع مدیران دستگاه های اجرایی منطقهستان عنبرآباد، پدافند غیر عامل را یک اصل همیشگی و اساسی دانست که باید مدنظر همگان قرار گیرد.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، پیمان سلاجقه گفت: پدافند غیرعامل از بدو تولد انسان
آغاز و تا متداوم عمر بشر مورد نیاز اســـــت و متعلق به یک دوران و زمان خاصی نیست.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل مصونیت‌سازی و
آمادگی بشر در برابر اقداماتی اســـــت که حیات و خانومدگی او را به خطر می‌اندازد
خاطرنشان ساخت: باید به صورت جدی با پلن‌ریزی معقولت، فرهنگ‌سازی و نقش و تأثیر
پدافند غیرعامل در کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به عنوان یک اصل حیاتی و اساسی
مدنظر قرار داد و در این زمینه پلن ریزی انجام.

امروزه دشمن تحریم‌ها و تهدیدات متنوعی را علیه کشور ما اعمال انجامه که مقابله با آنها نیازمند آگاهی بخشی و تعلیم اســـــت

مدیرکل پدافند غیر عامل اســـــتانداری کرمان در ادامه با
اشاره به آرزونجام جدید دشمن برای مقابله با ایران اسلامی بیان داشت: امروزه دشمن
تحریم‌ها و تهدیدات متنوعی را علیه کشور ما اعمال انجامه که مقابله با آنها نیازمند
آگاهی بخشی و تعلیم اســـــت
.

سلاجقه فضای مجازی، فضای الکترونیکی و ماهواره را از
حیاتیترین تهدیدات دشمن علیه کشور ما برشآقا و با تأکید بر ضرورت مدیریت این فضاها
توسط مسئولان و به ویژه خانواده‌ها گفت: دفاع جزئی از هویت یک ملت خانومده اســـــت و ملتی
که نتواند از خود در مقابل تهدیدات دفاع کند خانومده نیست.

امروزه دشمن تحریم‌ها و تهدیدات متنوعی را علیه کشور ما اعمال انجامه که مقابله با آنها نیازمند آگاهی بخشی و تعلیم اســـــت

در این جلسه همچنین محمد حجتی پور فرماندار عنبرآباد
، پدافند غیر عامل را یک اصل حیاتی و اساسی در جامعه دانست و بیان انجام: در دوران
دفاع مقدس ، دشمن با شیوه های گوناگون نظامی و تجهیزاتی ، حمله ی دشوار را دنبال قرار
داد که دفاع ما به نوعی پدافند عامل حساب می انجام گرفت. ولی اکنون به شیوه های غیر نظامی
در صدد آسیب رساندن به ارزش های ماســـــت که دفاع ما پدافند غیر عامل به حساب می آید
.

وی آمادگی ادارات و دستگاه
های اجرایی را در بحث تجهیزات و نیروی انسانی جهت مقابله با هرگونه تهدیدات و
بحران ها لازم و و ضروری دانست و بیان داشت: مدیران دستگاه ها نسبت به برگزاری
مانور پدافند غیرعامل در راســـــتای سنجش میزان آمادگی خود و همچنین جبران نواقص و
کمبودهای احتمالی ترجیحآ در هفته پدافند غیرعامل اقدام کنند
.

گفتنی اســـــت که مدیرکل
پدافند غیرعامل اســـــتانداری کرمان به اتفاق معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری در
پایان جلسه از دو جایگاه سوخت رسانی و مخخانوم ۳هزار متر مکعبی آبرسانی منطقه عنبرآباد
بازدید نمودند.