قاطی پاتی

امروز قدرت کشورمان به حدی رسیده که اقتدار آن، عامل بازدارندگی اســـــت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: اکنون قدرت کشورمان به حدی رسیده که اقتدار آن عامل بازدارندگی اســـــت.

به نقل اس ام وب، سردار
سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در
نشست واکاوی عملیات بیت المقدس که عصر دیروز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت در مرکز
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس اظهار انجام: دنبال اساسی و غیر قابل تغییر هر
حکومتی حفظ بقای ملی، اســـــتقلال، سرزمین، ارزش‌ها و منافع ملی و امنیت ملی
اســـــت؛ لذا ارتش صدام این دنبال‌ها را مورد تهاجم قرار داد و در پی از بین بردن
نظام سیاسی کشورمان بود.

امروز قدرت کشورمان به حدی رسیده که اقتدار آن، عامل بازدارندگی اســـــت

وی با اشاره به اینکه صدام فردی بود که برای امضای قرارداد ۱۹۷۵ پیش قدم
انجام گرفت، گفت: بزرگترین اشتباه عراق این بود که قدرت امام و ملت ایران و ارتش
را دست کم گرفته بود، هر تعداد ارتش اوضاع خاصی داشت اما هنوز روی پا بود به
نحوی که در روز دوم جنگ نیروی هوایی ارتش چنان عراق را بمباران انجام که
هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا عنوان انجام: دنبال ما در سال‌های
نخستیه جنگ این بود که حملات پی در پی انجام دهیم و فرصتی به صدام برای
بازسازی ارتش ندهیم. همچنین دنبالمان رسیدن به مرزهای بین المللی بود؛ با این
حال بعضی‌ها تصور می‌کنند عملیات‌هایی که انجام دادیم بی‌حساب و کتاب بوده
اســـــت. عملیات‌ها با روش‌های عقلانی طراحی و اجرا می‌انجام گرفت؛ چون برتری فکری
داشتیم.

وی تاکید انجام: تهدیدات امروز علیه ایران فراناحیه‌ای اســـــت؛ چون هیچ کشوری
که در همسایگی ایران قرار دارد را به تنهایی تهدید نمی‌دانیم، بنابر این
قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و صهیونیست‌ها تهدید هستند؛ همچنین تهدیدات
فردا دریاپایه و هواپایه اســـــت.

صفوی ادامه داد: آمریکایی‌ها بعد از شکست در عراق و افغانستان در
اســـــتراتژی نظامی خود نوشتند که آمریکا دیگر جنگی مانند عراق و افغانستان
شروع نمی‌کند پس جنگ فردا دورایستا، کوتاه‌مدت و پرانجام گرفتت بوده و تکنولوژی و
فناوری در آن پیچیده خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه عوامل اقتدار ملی کشورمان ملت و نیروهای مسلح
ایران هستند، گفت: اکنون قدرت کشورمان به حدی رسیده که اقتدار آن عامل
بازدارندگی اســـــت؛ کشوری قدرتمند با ۸۱ میلیون نفر جمعیت هستیم و نفوذ سیاسی و
قدرت نظامی ما نسبت به ۳۶ سال قبل حتی در مقابل آمریکا و صهیونیست‌ها
افزایش یافته اســـــت.

صفوی با بیان اینکه برای پیشرفت و آبادانی باید آقام را در امور مختلف
مانند اقتصاد مشارکت دهیم، اظهار انجام: نظام سیاسی و انقلاب ما با حضور و
مشارکت دادن آقام در امور مختلف به پیشرفت و اقتدار می‌رسد. آقام خواســـــتار
امنیت پایدار هستند برای همین هوشیارند.

وی در خصوص عملیات بیت المقدس که در سال ۶۱ انجام انجام گرفت، اظهار انجام: دنبال ما
در عملیات بیت المقدس آزادسازی خرممنطقه و رسیدن به مرزهای بین المللی بود؛
بنابراین عبور از مرز و تصرف بصره جزو اهداف عملیات نبود چون هنوز امام
اجازه عبور از مرز را نداده بود، علاوه بر این برای ادامه عملیات در مرحله
چهارم به لحاظ نیروی انسانی با کمبود نیرو مواجه انجام گرفتیم.

صفوی تصریح انجام: در مرحله سوم تلفات زیادی به دلیل مقاومت عراقی‌ها
دادیم به نحوی که مجبور انجام گرفتیم تعدادی نیرو از ناحیه فتح المبین بیاوریم به
همین خاطر تا قبل از مرحله چهارم که با گرای ۲۷۰ درجه حرکت می‌انجامیم در
مرحله چهارم مجبور انجام گرفتیم جهت حرکت را ۹۰ درجه تغییر دهیم.