قاطی پاتی

انتشار اسناد جدید درباره نقش انگلیس در کودتای ۲۸ آقااد علیه دولت مصدق • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

اسناد وزارت خارجه آمریکا که به تازگی از حالت محرمانه خارج انجام گرفته‌اند نقش لندن را در کودتا علیه دولت مصدق در ۲۸ آقااد سال ۱۳۳۲ مورد تأکید قرار می‌دهند.

اسناد وزارت خارجه آمریکا که از حالت محرمانه خارج انجام گرفته‌اند نقش لندن را در  کودتا علیه دولت مصدق در ۲۸ آقااد سال ۱۳۳۲ مورد تأکید قرار می‌دهند. 

این اسناد را موسسه غیرانتفاعی «آرشیو امنیت ملی امریکا» روز سه‌شنبه منتشر انجام. دو پژوهشگر این موسسه اسناد جدید را «نخستین تأیید رسماً منتشر انجام گرفته از دنبال اعلام‌انجام گرفته انگلیس در اواخر سال ۱۹۵۲ (برابر با ۱۳۳۲ هجری شمسی) برای متقاعد انجامن واشنگتن به عزل مصدق از قدرت» توصیف انجامه‌اند. 

این دو یادداشت تا قبل از این «فوق محرمانه» بوده‌اند و در بخش عنوان آنها عبارت «پیشنهاد بریتانیا برای سازمان‌دهی کودتا در ایران» درج انجام گرفته اســـــت. 

روخانومامه فایننشال‌تایمز انگلیس نوشته انتشار این اسناد، هشدارات تازه‌ای درباره ارزیابی لندن از فضای سیاسی ایران در آن زمان و احساس خطر این کشور از تهدید منافعش در پایتخت در اختیار قرار می‌دهد. 

یادداشت‌های وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهند مقام‌های انگلیسی و آمریکا از مهرماه سال ۱۳۳۱ دست‌کم سه بار برای بحث درباره سرنگون انجامن دولت مصدق دیدار انجامه‌اند. «کریستوفر اســـــتیل»، دومین مقام عالی‌رتبه سفارت انگلیس در واشنگتن این ایده را با مقام‌های آمریکایی در میان گذاشته اســـــت. 

انتشار اسناد جدید درباره نقش انگلیس در کودتای ۲۸ آقااد علیه دولت مصدق

دولت انگلیس در سال‌های گذشته بارها مقام‌های آمریکایی را برای جلوگیری از اعلان علنی نقش لندن در کودتای ۲۸ آقااد سال ۱۳۳۲ تحت فشار قرار داده‌اند. 

به همین دلیل، سندهای تازه انتشار یافته جزو مواردی بوده‌اند که از مجموعه مفصل اسنادی که تعداد وقت پیش وزارت خارجه آمریکا برای نخستین بار درباره طراحی کودتای ۲۸ آقااد سال ۱۳۳۲ منتشر انجام حذف انجام گرفته‌اند.

به نوشته وب‌سایت آرشیو امنیت ملی آمریکا در حالی که عنوان و تاریخ این دو سند در مجموعه اسناد اخیراً منتشر انجام گرفته وزارت خارجه آمریکا گنجانده انجام گرفته‌اند محتوای آنها به کل حذف انجام گرفته و جای آنها خالی گذاشته انجام گرفته اســـــت.   

نخستین یادداشت با عنوان «پیشنهاد سازمان‌دهی کودتا در ایران» مربوط به تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۵۲ (ششم آذرماه ۱۳۳۱) اســـــت. در این یادداشت «هنری بایرود»، دستیار وزیر خارجه آمریکا به مافوقش، «فریمن متیوز» که معاون قائم وقت مقام وزیر خارجه اســـــت هشدار داده که مشاور سفیر انگلیس ، «کریستوفر اســـــتیل» خواســـــتار نشستی با موضوع بحث درباره یک کودتای احتمالی انجام گرفته اســـــت.

«بایرود» در این یادداشت به «متیوز» خاطرنشان انجامه که سفارت انگلیس قبلاً و برای نخستین بار این پیشنهاد را در قالب سندی به تاریخ ۸ اکتبر ۱۹۵۲ (۱۷ مهرماه ۱۳۳۱) مکتوب انجامه اســـــت.

انتشار اسناد جدید درباره نقش انگلیس در کودتای ۲۸ آقااد علیه دولت مصدق

سند دوم که در بخش عنوان آن عبارت «پیشنهاد بریتانیا برای سازمان‌دهی کودتا در ایران» درج انجام گرفته یادداشتی مربوط به ۳ دسامبر ۱۹۵۲ (۱۳ آذر ۱۳۳۱) اســـــت. این سند، صورت‌جلسه مربوط به دیدار دیدار مقام وزارت خارجه آمریکا با «کریستوفر اســـــتیل» اســـــت.