قاطی پاتی

انتقاد مدير كل روابط عمومي باخانومشستگي كشوري از ضعف تولید محتوا در روابط عمومي ها • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

روابط عمومی و امور بین الملل صندوق باخانومشستگی کشوری این آمادگی را دارد در پایانی حوزه ها به ویژه بحث هشدار رسانی و ارتباطی و تبلیغاتی مشاوره ها و حمایت های لازم را از زیرمجموعه ها انجام دهد.

مدير كل روابط عمومي باخانومشستگي كشوري: یکی از مشکلات روابط عمومی ضعف تولید محتوا اســـــت

همایش دو روزه روابط عمومی های اســـــتانی، هلدینگ ها و شرکت های تابعه صندوق باخانومشستگی کشوری با حضور زیاد از یک صد نفر از مدیران و کارشناسان این حوزه در پایتخت برگزار انجام گرفت.

به نقل عصر رویداد، محمدرضا افشار، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق باخانومشستگی کشوری در این همایش تاکید انجام: روابط عمومی نباید توجیه گر باانجام گرفت، بلکه باید تحلیلگر باانجام گرفت. انتظار ما از روابط عمومی ها این اســـــت که مسائل و مشکلات و چالش های حوزه کاری خود را شناسایی انجامه و براساس سیاســـــت های سازمانی و کلان دولت نسبت به هشدار رسانی این مسائل از طریق اصحاب رسانه اقدام کنند.

مشاور مدیرعامل صندوق باخانومشستگی کشوری با تبریک ۲۷ اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گفت: برای رانجام گرفت و تتکمیل یک روابط‌عمومی پویا، خلاق و اثرگذار نیاز اســـــت تا مجموعه مدیران و کارکنان آن روابط عمومی اخلاق را در همه ارکان و فعالیت ها مورد توجه قرار داده اســـــت. 

وی با تاکید بر اینکه دست اندرکاران روابط عمومی باید در حوزه اخلاق تکمیلا رویداده و در تجزیه و تحلیل اخلاقی نیز فرهیخته باشند، اظهارداشت: رانجام گرفت اخلاق در روابط‌عمومی این اطمینان را حاصل خواهد انجام که می توان با یک عملانجام مثبت، به انجام وظایف اساسی خود پرداخته و جامعه دنبال را به سمت امیدواری و اعتماد افزایش هدایت انجام.

افشار تصریح انجام: نیاز به اخلاق در حوزه صندوق‌ باخانومشستگی کشوری و شرکت ها و هلدینگ‌های تابعه و به ویژه مدیریت های اســـــتانی در این زمینه دوتعدادان اســـــت، دلیل که ما خادمان کسانی هستیم که سالیان سال در جهت اعتلا و ابادانی و رانجام گرفت و پیشرفت کشور، عمر خود را صرف انجامه اند و حالا این وظیفه اخلاقی ما اســـــت که خدمات آنها را ارج نهیم.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز، نقش روابط عمومی‌ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و اســـــتراتژیک یک سازمان، نقشی قابل توجهی اســـــت، اظهار داشت: نقش روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیت‌های حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های روابط عمومی در عصر ارتباطات اســـــت.

وی با بیان یکی از مشکلات روابط عمومی در حوزه های مختلف، ضعف تولید محتوا اســـــت، گفت: در این زمینه باید از ظرفیت ها و توانمندی های افراد مجرب و متخصص در حوزه های کاری و همچنین مدیران و کارشناسانی رویداده که شناخت افزایشی از مجموعه ها دارند اســـــتفاده شود و محتوای تولید انجام گرفته را در فضای رسانه ای کشور منتشر انجام.

افشار ادامه داد: آنچه در تولید محتوا اهمیت دارد اینکه باید این محتوا علاوه بر تخصصی بودن، اعتمادسازی و امیدآفرین بودن به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز توجه ویژه ای داشته باانجام گرفت.

وی تاکید انجام: مدیران روابط عمومی موظف هستند مسائل حوزه کاری خود را رصد انجامه و به مدیران ارانجام گرفت خود انتقال دهند و در این خصوص سازوکارهای لازم جهت پاسخگویی و آگاه سازی افکار عمومی پیش بینی کنند. به عبارتی نباید مسائل کتمان و برای سازمان مربوطه هزینه سازی شود و سازمان به سمت چالش های احتمالی سوق داده شود.

وی با بیان اینکه در دوره های گذشته یکی از مشکلات صندوق باخانومشستگی کشوری و شرکت های تابعه آن عدم هشدار رسانی به موقع و صحیح و نبود ارتباط معقول با مخاطبان بوده، اظهار داشت: همین مشکلات سبب انجام گرفته تا حجم مطالبات و چالش ها برای این صندوق با ماهیت اجتماعی، افزایش یابد. بنابراین وظیفه مدیران روابط عمومی این اســـــت که اجازه ندهند که سیل مشکلات انباشته انجام گرفته و زمینه نارضایتی باخانومشستگان و ذی نفعان فراهم شود.

مشاور مدیرعامل صندوق باخانومشستگی کشوری گفت: روابط عمومی مجموع مهندسی ارتباط رضایتمندانه و پایدار اســـــت و به همین دلیل مدیر روابط عمومی باید در برقراری چنین ارتباط رضایتمندانه بین دستگاه خود و جامعه مخاطب تلاش کند.

افشار تصریح انجام: نکته دیگری که روابط عمومی ها باید مورد توجه قرار دهند این اســـــت که مسائل و مشکلات را نه بزرگنمایی و نه کوچک نمایی کنند بلکه همانگونه که هست به مدیران ارانجام گرفت سازمان منتقل انجامه و پس از آن در قالب محتوایی همسو با سیاســـــت های سازمانی به مخاطب و افکار عمومی منتقل کنند.

وی ادامه داد: در دوره جدید انتظار می رود روابط عمومی ها علاوه روشنگری افکار عمومی و پاسخگو انجامن مدیریت های مجموعه خود، جریان هشدار رسانی و مدیریت افکار عمومی را به بهترین شکل ممکن با اســـــتفاده از ابزار نوین ارتباطی و هشدار رسانی به جامعه منتقل کنند.

وی در پایان گفت: روابط عمومی و امور بین الملل صندوق باخانومشستگی کشوری این آمادگی را دارد در پایانی حوزه ها به ویژه بحث هشدار رسانی و ارتباطی و تبلیغاتی مشاوره ها و حمایت های لازم را از زیرمجموعه ها انجام دهد.