قاطی پاتی

ایجاد بوستان تعلیمی مفاهیم پدافند غیرعامل در پایتخت + تصویر ها • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

به نقل رویدادنگار اس ام وب، سردار
غلامرضا جلالی مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشور صبح امروز(شنبه) در جلسه شورای پدافند غیرعامل اســـــتان پایتخت که با حضور محمدحسین مقیمی اســـــتاندار،معاون بسیج و امور اســـــتان های این سازمان،محسن همدانی معاون
امور امنیتی و انتظامی اســـــتانداری پایتخت، علی صادقی مدیرکل پدافند غیرعامل
اســـــتانداری پایتخت،فرمانداران منطقهستان های اســـــتان پایتخت و مدیران عضو شورا
برگزار انجام گرفت، با اشاره
به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیرعامل گفت: مقام معظم رهبری
در موضوع پدافند غیرعامل بر مصون سازی تأکید دارند به نحوی که اگر تهدید
دشمن عملی انجام گرفت،باید آمادگی بی اثر انجامن تهدیدات وجود داشته باانجام گرفت.

ایجاد بوستان تعلیمی مفاهیم پدافند غیرعامل در پایتخت

وی افزود:در موضوع پدافند غیرعامل مصون سازی به معنای کاهش آسیب پذیری و
حرکت به سمتی اســـــت که اثر تهدید بر دارایی ها را به حداقل و صفر برساند.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه مصون سازی در سه
سطح مدیریت،زیرساخت ها و دستگاه های اجرایی و آقام انجام می شود تصریح انجام:
اهمیت فرآیند مصون سازی در پدافند غیرعامل تا جایی اســـــت که به شکل فنی و
تخصصی در دانشگاه ها تا سطح دکتری تعلیم داده می شوند.

ایجاد بوستان تعلیمی مفاهیم پدافند غیرعامل در پایتخت

جلالی با
تأکید بر این که تهدید و اثر تهدیدات و آسیب پذیری ها در مصون سازی باید
شناسایی شوند، عنوان انجام: در دهه اخیر فناوری های سایبری در حوزه پدافند
غیرعامل مثل هوشمند سازی بخش های مختلف درمانی، تأسیسات و حمل و نقل پیش
بینی انجام گرفته اســـــت.

وی با اشاره به آمادگی سازمان پدافند غیرعامل در تعلیم کارشناسان
دستگاه ها در حوزه پدافند غیرعامل افزود: طرح مطالعات پدافند غیرعامل درون
منطقهی با همکاری منطقهداری ها و شناسایی مراکز پرخطر و ایجاد بوستان تعلیمی
مفاهیم پدافند غیرعامل نیز در دستور کار اســـــت.

ایجاد بوستان تعلیمی مفاهیم پدافند غیرعامل در پایتخت

اعطای حکم ریاســـــت پدافند قرارگاه زیستی به اســـــتاندار

مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشور حکم مدیر قرارگاه پدافند زیستی اســـــتان پایتخت که از سوی سرلشکر باقری مدیر ستاد کل نیروهای مسلح ابلغ انجام گرفته بود را به محمد حسین مقیمی اســـــتاندار پایتخت اعطا انجام.

سردار جلالی در این جلسه همچنین با تقدیر از زحمات
خسروجردی، مدیرکل سابق پدافند غیرعامل اســـــتانداری پایتخت، برای علی صادقی
مدیرکل جدید آرزوی موفقیت انجام.

لازم به ذکر اســـــت، صادقی پیش از این فرماندار پاکدشت بوده اســـــت.

ایجاد بوستان تعلیمی مفاهیم پدافند غیرعامل در پایتخت + تصویر ها

گفتنی اســـــت،در ابتدای این جلسه مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری پایتخت
گزارشی از اقدامات انجام انجام گرفته در حوزه پدافند غیرعامل اســـــتان در سال ٩٦ در
بخش های مشارکت دستگاه ها،تعلیم و فرهنگ سازی،مانور و رزمایش و آرزونجام و
پلن های پیش روی پدافند غیرعامل اســـــتان پایتخت در سال ٩٧ ارائه داد.

بر اساس این گزارش، جلسه شورای پدافند غیرعامل اســـــتان پایتخت صبح شنبه به
ریاســـــت محمدحسین مقیمی اســـــتاندار و با حضور محسن همدانی معاون امور امنیتی و
انتظامی اســـــتانداری پایتخت، علی صادقی مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری
پایتخت، فرمانداران منطقهستان های اســـــتان پایتخت و مدیران عضو شورا برگزار انجام گرفت.