قاطی پاتی

بازديد جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور از مركز ديسپاچينگ اســـــتان و صنايع پرخطر منطقهك صنعتي يزد • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

«سردار علي اصغر زارعي» جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور، معاونان سازمان و هيئت همراه از مركز ديسپاچينگ شركت برق ناحیه اي اســـــتان، صنايع و واحدهاي توليدي حسّاس و پرخطر منطقهك صنعتي يزد بازديد كردند.

به نقل رویدادنگار پايداري ملّي، روز دوشنبه ۱۸ دي ماه «سردار علي اصغر زارعي» جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور، «سردار غلامعلي حيدري» معاون بسيج و امور اســـــتان هاي سازمان، «سردار محمدرضا كائيني» معاون طرح و پلن سازمان، «سردار علي مهدي پور» جانشين قرارگاه زيستي سازمان، «احمد اكرمي» معاون قرارگاه پدافند شيميائي سازمان به همراه «محمدصادق طهماسبي» مديركل پدافند غيرعامل اســـــتانداري از مركز ديسپاچينگ شركت برق ناحیه اي يزد بازديد كردند.

بازديد جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور از مركز ديسپاچينگ اســـــتان و صنايع پرخطر منطقهك صنعتي يزد

جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور در اين بازديد موضوع آماده به كار بودن ژنراتورهاي برق را بسيار حیاتی دانست و تاكيد كرد: نبايد اجازه دهيم قطع برق مشكلي براي مراكز حياتي، حسّاس و حیاتی كشور ايجاد كند.

در ابتداي اين بازديد «محمدحسن صباغ زادگان» مديرعامل شركت برق ناحیه اي اســـــتان گزارشي از آماده به كار بودن مولدهاي برق اســـــتان ارائه داد. 

همچنين سردار زارعي و معاونان سازمان پدافند غيرعامل كشور از صنايع و واحدهاي توليدي حسّاس و پرخطر منطقهك صنعتي يزد بازديد كردند.

گفتني اســـــت در بازديد از صنايع منطقهك صنعتي يزد «محمدرضا علمدار يزدي» رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســـــتان و «سيدمسعود عظيمي» مديرعامل شركت منطقهكهاي صنعتي يزد نيز حضور داشتند.