قاطی پاتی

بازدید رابطین پدافند غیر عامل اســـــتانداری خراسان شمالی از پارک ملی سالوک منطقهستان اسفراین • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

بازدید تعلیمی از پارک ملی سالوک منطقهستان اسفراین ویژه رابطین پدافند غیرعامل دستگاه های اجرائی و منطقهداری های اســـــتان جهت ارتقاء آگاهی با حضور مدیر کل پدافند غیرعامل اســـــتان در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۳ در پاسگاه محیط بانی پارک ملی سالوک برگزار انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب،
بازدید تعلیمی از پارک ملی سالوک
منطقهستان اسفراین ویژه رابطین پدافند غیرعامل دستگاه های اجرائی و منطقهداری های
اســـــتان جهت ارتقاء آگاهی و شیوه های مقابله با تهدیدات و مخاطرات زیستی اســـــتان با
آرزونجام پدافند زیستی در حوزه محیط زیست شامل گونه های مهاجم، ریزگردها، فرسایش خاک
و بحران آب همراه با تاثیر پوشش گیاهی در افزایش نفوذ پذیری آب، کاهش ریزگردها در
اســـــتان و بیماری های مشترک بین انسان، دام های اهلی و وحوش و روش های حفظ ذخایر
ژنتیکی و زیستگاهی، با حضور مدیر کل پدافند غیرعامل اســـــتان در روز یکشنبه مورخ
۲۳/۲/۹۷ در پاسگاه محیط بانی پارک ملی سالوک برگزار انجام گرفت.

بازدید از پارک ملی سالوک منطقهستان اسفراین