قاطی پاتی

بازدید معاون سیاسی امنیتی اســـــتانداری انجامستان از اداره کل پدافندغیرعامل • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی اســـــتانداری انجامستان از اداره کل پدافندغیرعامل انجامستان بازدید و با همکاران این اداره کل دیدار انجام.

به نقل رویدادنگار پایدرای ملی، خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی اســـــتانداری انجامستان از اداره کل پدافندغیرعامل انجامستان بازدید و با همکاران این اداره کل دیدار انجام.

در این بازدید خوش اقبال در ابتدای نقل کردان خود از تلاش و
زحمات همکاران این حوزه در زمینه های مختلف تشکر و قدر دانی نمود و افزود که نقش پدافندغیرعامل
در افزایش امنیت کشور غیرقابل انکار می باانجام گرفت و همه دستگاه ها و مدیران ستادی
اســـــتانداری باید در زمینه اجرای اهداف و سیاســـــت های پدافندغیرعامل این مجموعه را
یاری نمایند.

بازدید معاون سیاسی امنیتی اســـــتانداری انجامستان از اداره کل پدافندغیرعامل

در ادامه رضایی مدیرکل پدافندغیرعامل اســـــتانداری انجامستان ضمن خیر مقدم
و تبریک به  خوش اقبال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی از زحمات جناب آشناگر
معاون سابق سیاسی ،امنیتی و اجتماعی اســـــتانداری انجامستان تقدیر و افزود ان شا الله
با دیدگاه و نگاه کارشناسی که در وجود معاون سیاسی وجود دارد موضوع پدافندغیرعامل
در اســـــتان انجامستان با جدیت و تلاش افزایش همه اعضای شورای پدافند و کارگروه ها دنبال
خواهد انجام گرفت و شاهد انجام کارهای مفید و موثری در سطح اســـــتان باشیم.