قاطی پاتی

باید کشور را در زمینه تهدیدهای جدید مصون انجام • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

باید کشور را در زمینه تهدیدهای جدید مصون انجام

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: انقلاب اسلامی یک تغییر تکمیلاً حیاتی اســـــت و امروز اگر می‌خواهیم کشورمان در زمینه تهدیدات جدید یک کار علمی و غیرنظامی انجام دهد باید کارهایی انجام دهیم که کشور مصون بماند.

به نقل رویدادنگار اس ام وب،معاون انرژی سازمان پدافند غیر عامل کشور در روز  شنبه در سالن جلسات پارک علم و فناوری گیلان با بیان اینکه پدافند غیرعامل به دنبال مصون‌سازی از اقدام دشمن علیه کشور اســـــت اظهار انجام: پدافند غیرعامل مقوله‌ای بین‌رشته‌ای و ایران کشوری اســـــت که دشمن به آن چشم طمع دوخته و در ناحیه غرب آسیا، در یک پل تکمیلاً ارتباطی اســـــتراتژیکی قرار دارد.

وی با تأکید بر موقعیت اســـــتراتژیک ایران در ناحیه گفت: در ناحیه خلیج‌فارس که مبنای انتقال بر انرژی اســـــتوار اســـــت و پس‌ازآن مبنای مکتبی و انقلابی اســـــت.

معاون سازمان انرژی پدافند غیرعامل: باید کشور را در زمینه تهدیدهای جدید مصون انجام

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان انجام: انقلاب اسلامی یک تغییر تکمیلاً حیاتی اســـــت و امروز اگر می‌خواهیم کشورمان در زمینه تهدیدات جدید یک کار علمی و غیرنظامی انجام دهد باید کارهایی انجام دهیم که کشور مصون بماند.

وی با اشاره به اینکه کشور ما به‌انجام گرفتت در حال وابسته انجام گرفتن به فناوری‌های جدید نظیر موضوع فضای مجازی و سامانه‌های کنترل صنعتی اســـــت افزود: میزان تهدیدات و آسیب‌پذیری در این حوزه زیاد بالاســـــت.

مدیر پارک علم و فناوری گیلان نیز در این نشست اظهار انجام: با توجه به ظرفیت‌های اســـــتان، جوانان این ناحیه دانش‌آموختگان دانشگاه‌های این اســـــتان هستند به صورت حتم کسانی هم هستند که سال‌ها خارج از کشور بودند و امروز در قالب شرکت فناور در حوزه محصولات مختلف نظیر بهینه‌سازی انرژی کار می‌کنند.

مجید متقی طلب با تأکید بر اینکه مدیران شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند تصریح انجام:ما آمادگی داریم که مطابق دستورالعمل‌ها و قوانینی که در حوزه مربوط به انرژی داریم با این شرکت‌ها، همکاری‌های مشترک داشته باشیم و امیدوار هستیم که بتوانیم از این توانمندی‌ها در ارتباط با اهداف نوآوری دستاوردهای پژوهشی در حوزه فناوری اســـــتفاده کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری گیلان نیز اظهار انجام: دنبال پدافند غیرعامل کاهش آسیب‌پذیری آقام در همه حوزه‌ها نظیر سازه، کالبدی، انرژی، بهداشت و درمان با اســـــتفاده از ظرفیت‌های موجود اســـــت.

امیر مرادی افزود: باید بتوانیم نسبت به تحریم مقابله و خودمان را قوی کنیم و طوری عمل کنیم که از دانش بومی خودمان جهت رفع مشکلات اســـــتفاده کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری گیلان با اشاره به زیرساخت‌ها در پدافند غیرعامل تصریح انجام: برای فراهم آوری زیرساخت با همکاری دانشگاه گیلان طرح هشدارات اســـــتان را در فضای مجازی اجرا و بروز انجامیم که مشخصه جمعیت اســـــتان در حوزه‌های مختلف جمعی و زیرساخت‌هایی که خدمات رسان هستند مشخص‌انجام گرفته اســـــت.

مرادی به نقش فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در پدافند غیرعامل افزود: اگر در فناوری عقب باشیم قطعاً آسیب‌پذیری ما افزایش می‌شود که باید این نکته در نظر گرفته شود که بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری ما نخبگان ما هستند؛ و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با شرکت‌های خارجی از جمله کشورهای اروپایی ارتباط برقرار کنند و آن شرکت‌ها را به کشور ما دعوت انجامه و ارتباط را گسترش دهند

وی با بیان اینکه همان‌گونه که کشورهای خارجی از پتانسیل فکری نخبگان ایران اســـــتفاده می‌کنند ما نیز باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن‌ها اســـــتفاده کنیم گفت: آرزونجام این کشورها از نظر پدافند غیرعامل یک اهرم محسوب می‌شود چون سرمایه‌گذاری عظیم شکل می‌گیرد.