قاطی پاتی

باید یک قلعه مستحکم سایبری برای کشور ایجاد کنیم • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

باید یک قلعه مستحکم سایبری برای کشور ایجاد کنیم

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مدیر سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: انتظار ما از شبکه ملی هشدارات این اســـــت که اگر تحریم انجام گرفتیم ارتباط دستگاه های داخل کشور قطع نشود مثلا اگر حملات دیداس انجام انجام گرفت باید شبکه ملی هشدارات بتواند پاسخگو باانجام گرفت.

به نقل اس ام وب؛ سردار دکتر غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در چهارمین روز از هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات و فناوری هشدارات گفت: حوزه ارتباطات و سایبری یکی از حیاتیترین حوزه هاســـــت که به انجام گرفتت در حال توسعه اســـــت تا جایی که این حوزه بقیه فضاها را هم در خود ادغام انجامه و حوزه های ترکیبی بوجود آورده اســـــت که ماهیت آن ها با گذشته فرق دارد مانند ماهیت پول که در گذشته اسکناس بود و حالا پول دیجیتال.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان انجام: در حال حاضر سرمایه های فیزیکی کشور تبدیل به دارایی های سایبری و یا فیزیکی_سایبری انجام گرفته اســـــت. وقتی همه چیز سایبری میشود امکانات این فضا به کمک حوزه فیزیکی می آید و قابلیت های محاسبه،ارتباط، پردازش، مقایه، مکان نمایی و … را به آن میدهد. قابلیت هایی که فرصت تلقی میشود.

سردار دکتر جلالی  با اشاره به گستره اینترنت اشیا توضیح داد: شاهد روزهایی هستیم که ادغام انجام گرفتن فضای سایبری درسایر حوزه ها بر روی آن ها تاثیر میگذارد مانند اینترنت اشیا که همه ابزار را به فضای سایبری متصل میکند.

وی ادامه داد: در قلمرو سرزمینی باید لایه بندی امنیتی ایجاد انجامه تا اگر خواســـــتیم دفاع سایبری بنا کنیم بدانیم کجا باید هشدارات زیرساخت هایی حیاتی مانند برق، هسته ای و… قرار داده شود، طبیعتا باید بر روی شبکه ملی هشدارات بنا شوند.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور توضیح داد: اینترنت اشیا در حوزه های نظامی
نوع جدیدی از ارتش و نیروهای مسلح در فضای سایبری شکل میدهد به نوعی یک ارتش نظامی
سایبری در حال تشکیل اســـــت در نتیجه این فضا
ما را به الزامات جدیدی می رساند که باید برای آن فکر شود.  در حوزه سلامت و درمان قابلیت های جدیدی به واسطه اینترنت اشیا تولید انجام گرفته اســـــت. روند دیگری که در حال اتفاق اســـــت هوشمند سازی زیرساخت ها اســـــت در واقع اینترنت اشیا و هوشمند سازی قابلیت های فراوانی مثل ارتباط، انتقال، تحلیل و …  دارد اما همه این قابلیت ها به جایی وصل میشوند که در کنترل ما نیست وشاید آسیب زا باانجام گرفت. اینها میتواند دیپلماسی عمومی در فضای سایبری ایجاد کنند.

سردار جلالی با اشاره به بسترهای شبکه های اجتماعی تصریح انجام: دیپلماسی عمومی در فضای سایبری قابلیت هایی مانند نظرسازی،هدایت نظر،مدیریت افکار عمومی، جریان سازی سیاسی و امنیتی و براندازی دارد و همچنین شامل تهدیداتی میشود. در تحلیل مدل های اســـــترانژیک آمریکایی به این نتیجه رسیدیم که متن تصویب انجام گرفته ترامپ برای مقابله با ایران به دنبال ایجاد گیم و دوقطبی انجامن افکار عمومی و تهییج ملت اســـــت.

وی با تاکید بر نقش آقام در حوزه ارتباط با فضای
سایبری گفت: یک دیپلماسی عمومی بر فضای شبکه های اجتماعی حاکم اســـــت مثلا وقتی ترامپ
نطق میکند آقام نظر میدهند و میتواند ظرفیت سیاسی و راهبردی برای کشور داشته باانجام گرفت.

سردار جلالی ادامه داد: ترامپ میگوید ما در پاسخ به رفتار سایبری ایران هم پاسخ سایبری و هم غیر سایبری می دهیم اما اوباما فقط  از گزینه نظامی صحبت میانجام. ترامپ برای پاسخ به ما تعداد گزینه را دنبال میکند.الف: آرزونجام دفاعی از درون خود داشته باانجام گرفت.ب:آرزونجام تحریم سایبری ایران با اســـــتفاده از ظرفیت های بین المللی در اختیار امریکا.

رییس سازمان پدافند غیر عامل گفت: دفاع سایبری شامل سه لایه ی محلی، دستگاهی و ملی میشود. فرض کنید لایه محلی میشود حمله به مجتمع غنی سازی نطنز، لایه دستگاهی سازمان انرژی هسته ای اســـــت و لایه ملی اینکه در سطح ملی بایستی در برابر این تهاجم ایستاد و دفاع انجام.

 سردار جلالی ادامه داد: شبکه ملی هشدارات در سطح ملی افزایشین انتظار برای دفاع به وزارت ارتباطات و زیر ساخت ها و شبکه ملی هشدارات برمیگردد. شبکه ملی هشدارات در عین اینکه باید سرعت و خدمات را به نیکوی ارائه دهد باید قابلیت کنترل و دفاع هم داشته باانجام گرفت. در فضای سایبری محدوده دفاع باید مشخص باانجام گرفت یعنی قلمرو سرزمینی ما در فضای سایبری کجاســـــت؟

وی ادامه داد: در قلمرو سرزمینی
باید لایه بندی و سهمیه بندی امنیتی ایجاد نماید تا اگر خواســـــتیم دفاع سایبری انجام دهیم  بدانیم کجا
باید زیرساخت هایی حیاتی مانند برق، هسته ای و…اســـــتقرار یابد و طبیعتا باید بر روی شبکه
ملی هشدارات بنا شوند
.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در مورد دفاع از قلمرو سرزمینی سایبری تشریح انجام: دو نوع دفاع از سرمایه ها و فضای سایبری داریم. سرمایه های ملی سایبری مثل پول دیجیتال و لایه دفاع از و فضای سایبری مثل زیرساختهای سایبری، سیستم عامل، موتور جستجو و دیتا سنتر ها اســـــت . این فضای ملی سایبری باید امن شود. ما باید قابلیت مقابله با تحریم های سایبری را در شبکه ملی هشدارات داشته باشیم. در واقع آمریکایی ها در هر حوزه ای که بدان وابسته باشیم تحریم ها را افزایش میکنند در نتیجه انتظار ما از شبکه ملی هشدارات این اســـــت که اگر تحریم انجام گرفتیم ارتباط دستگاه های داخل کشور قطع نشود مثلا اگر حملاتDDOS  انجام انجام گرفت باید شبکه ملی هشدارات بتواند پاسخگو باانجام گرفت.

وی ادامه داد: ما باید امکان حفاظت از بیگ دیتاهای (big data) تولید انجام گرفته در کشور را داشته باشیم و روز به روز ظرفیت های حفاظت از هشدارات افزایش شود. در واقع در افق سایبری هر کشوری که دارایی های فیزیکی آنها به دارایی های  سایبری تبدیل می شود و تهدیدات سایبری هم افزایش شامل حالش میشود پس باید بتواند دفاع سایبری کند.

سردار دکتر جلالی در پایان گفت: امیدواریم با داشتن یک وزیر جوان و با انرژی و روحیه بسیجی زیاد بالا دارای دانش و بینش امنیتی  و تهدیدشناس بتوانیم هم سرویس و خدمات نیکو در فضای سایبری ارائه دهیم و هم یک فضای امن و پایدار و قلعه مستحکم سایبری برای کشور فراهم کنیم.

گفتنی اســـــت؛ در این مراسم که با حضور مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری هشدارات و سردار دکتر غلامرضا جلالی، مدیر سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزارانجام گرفت، ابتدا دکتر بیگپور، مشاور وزیر و رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت ارتباطات و فناوری هشدارات به ارایه گزارشی از فعالیتهای انجام انجام گرفته پرداخت و پس از آن ، آغاز به کار سامانه نظارت ابری پادویش، رونمایی انجام گرفت؛ سامانه پادویش تکمیلا بومی و به دست متخصصین داخلی طراحی و تولید انجام گرفته اســـــت.

همچنین تفاهم نامه‌هایی با عنوان تدوین پیوست پدافندی شبکه ملی هشدارات، طراحی و تولید سامانه ملی کلان داده و جذب نخبگان سرباز و کسر خدمت آنها در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری هشدارات، میان کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری هشدارات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری هشدارات، امضا انجام گرفت.

در ادامه این مراسم از تمبر یادبود نکوداشت هفته پدافند غیرعامل نیز رونمایی انجام گرفت.

انتهای پیام/