قاطی پاتی

برگزاری تعدادین کارگاه تعلیمی توسط گروه سایبری انجمن علمی پدافند غیرعامل اســـــتان همدان • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

کارگاه های تعلیمی پدافند غیرعامل توسط اساتید و مربیان سایبری اســـــتان در تعلیمگاه ها و اداره تعلیم و پرورش منطقهستان نهاوند برگزار انجام گرفت .

به نقل رویدادنگار اس ام وب، کارگاه های تعلیمی پدافند غیرعامل  توسط اساتید و مربیان سایبری اســـــتان در تعلیمگاه ها و اداره تعلیم و پرورش منطقهستان نهاوند در روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه برگزار انجام گرفت .

برگزاری تعدادین کارگاه تعلیمی توسط گروه سایبری انجمن علمی پدافند غیرعامل اســـــتان

در کارگاه های تعلیمی که با دنبال آشنایی نسل جوان با فرصت های موجود در فضای مجازی برگزار انجام گرفت مطالبی در خصوص کسب و کار های جدید و اســـــتارت آپ ها به سمع و نظر دانش آموزان و مدیران و کارشناسان تعلیم و پرورش منطقهستان نهاوند رسانیده انجام گرفت .

در ادامه این کارگاه ها در خصوص  تهدیدات و آسیب ها موجود در فضای سایبری نیز مطالبی گفته انجام گرفت .