قاطی پاتی

برگزاری جلسه پدافند غیرعامل منطقهستان نهاوند • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

برگزاری جلسه پدافند غیرعامل منطقهستان نهاوند

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

جلسه پدافند غیرعامل منطقهستان نهاوند برگزار گردید.

به نقل اداره کل پدافند غیرعامل جلسه قرارگاه زیستی منطقهستان نهاوند، با حضور رؤسای دستگاه های منطقهستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

برگزاری جلسه پدافند غیرعامل منطقهستان نهاوند

در ابتدای جلسه صوفی مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری همدان در خصوص
پدافند زیستی مطالبی را عنوان نمودند.

سپس  اندامی رابط پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی همدان، تهدیداتی
را که در حوزه زیستی متوجه منطقهستان نهاوند به خصوص مراکز شیلات و پرورش ماهی می
باانجام گرفت را برای حضار بیان نمودند.

برگزاری جلسه پدافند غیرعامل منطقهستان نهاوند

در ادامه هر یک از دستگاه های اجرایی منطقهستان گزارشی از عملانجام خود در حوزه
پدافند غیرعامل برای حاضرین جلسه بیان نمودند.

برگزاری جلسه پدافند غیرعامل منطقهستان نهاوند

در پایان  سلامتی ضمن تشکر و قدردانی از مدیرکل پدافند غیرعامل و
همراهانشان به اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل اشاره ای نمودند.