قاطی پاتی

برگزاری دوره تعلیمی پدافند غیرعامل ویژه مربیان درس آمادگی دفاعی سراسر اســـــتان • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

دوره تعلیمی ویژه مربیان درس آمادگی دفاعی سراسر اســـــتان با موضوع پدافند غیرعامل برگزار انجام گرفت

به نقل رویدادنگار اس ام وب، دوره تعلیمی ویژه مربیان درس آمادگی دفاعی سراسر اســـــتان با موضوع  پدافند غیرعامل برگزار انجام گرفت.

این دوره که با حضور سیف مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتان، مدیر تعلیم و پرورش ناحیه ۲ اســـــتان و مدیریت حراســـــت تعلیم و پرورش ناحیه۲ و شرکت زیاد از ۲۰۰ نفر از مربیان آمادگی دفاعی و تدریس اســـــتاد دانشگاه مالک اشتر در محل تعلیم و پرورش ناحیه ۲ خرم آباد برگزار انجام گرفت.

برگزاری دوره تعلیمی پدافند غیرعامل ویژه مربیان درس آمادگی دفاعی سراسر اســـــتانبرگزاری دوره تعلیمی پدافند غیرعامل ویژه مربیان درس آمادگی دفاعی سراسر اســـــتان

در این دوره مهندس ستاره اســـــتاد دانشگاه مالک اشتر به تدریس ویژگی های مخاطره سایبری، آرزونجام های نوین پدافند غیرعامل، انواع جنگ ها، حلقه واردن، اهداف تهدیدات سایبری، و انواع مختلف جنگ پرداخت. همچنین ایشان با بیان اهمیت پدافند غیرعامل، نقش معلمین و وزارت تعلیم و پرورش در نهادینه انجامن مفهوم پدافند غیرعامل در خانواده ها را زیاد حیاتی دانسته و تاکید انجامند پدافند غیرعامل یکی از ضروریات جامعه امروزی اســـــت.