قاطی پاتی

برگزاری كارگروه راه و منطقهسازي پدافند غيرعامل اســـــتان اصفهان +تصویر • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

روز گذشته جلسه كارگروه راه و منطقهسازي پدافند غيرعامل اســـــتان با حضور اعضاء كارگروه و نماينده اداره كل پدافند غيرعامل اســـــتان در محل اداره كل راه و منطقهسازي اســـــتان تشكيل انجام گرفت.

روز گذشته جلسه كارگروه راه و منطقهسازي پدافند غيرعامل
اســـــتان با حضور اعضاء كارگروه و نماينده اداره كل پدافند غيرعامل اســـــتان در محل
اداره كل راه و منطقهسازي اســـــتان تشكيل انجام گرفت. در اين جلسه دبير كارگروه راه و
منطقهسازي شوراي پدافند غيرعامل اســـــتان ، پس
از بيان شرح وظایف ده گانه و مصوبات سال ۹۵ کارگروه بر ضرورت شناسایی آسیب پذیری
ها در حوزه منطقهی و حمل و نقلی تاکید انجام.

برگزاری كارگروه راه و منطقهسازي پدافند غيرعامل اســـــتان اصفهان

در طی این جلسه اجرایی انجام گرفتن مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان ، برگزاری دوره های
تعلیمی برای مهندسين طراح و ناظر توسط سازمان نظام مهندسی اســـــتان در زمینه مبحث ۲۱
مقررات ملي ساختمان و الزامات به کارگیری پدافند غیر عامل در طرح های هادی و جامع
مورد بررسی قرار گرفت .

اسکان و خروج اضطراری در منطقه ها ، اجرای پلن جامع بانک هشداراتی کلیه
تجهیزات و ماشین الات در هر منطقه برای مواقع اضطراری ، پیشنهاد بازدید دوره ای از
ساختمانهای با اهميت ، طرح سناریو پیش از وقوع حادثه و اجراي تمرين عملياتي با
رويكرد پدافند غيرعامل ، از ديگر مواردي بود كه مورد بررسي قرار گرفت .

در ادامه جلسه کارشناس اداره کل پدافند غیر عامل اســـــتانداری به اهمیت زیر ساخت
های داراي سطح بندي ، طرح جامع پدافند غیر عامل ، برگزاری دوره های تعلیمی برای
کارکنان ، الزامی بودن اخذ گواهينامه تخصصي پدافند غیر عامل برای مشاوران و شرکت
های پیمانکاری و رعایت ازالزامات پدافند غیر عامل در زمان پيش طراحی وطراحي احداث
مسيرها و راه ها پرداخت .