قاطی پاتی

برگزاری نخستین جلسه کارگروه تخصصی ارزیابی خسارات اســـــتان بومنطقه • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

در اســـــتان بومنطقه انجام انجام گرفت:

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و منطقهسازی اســـــتان بومنطقهگفت: در این جلسه مقرر انجام گرفت پیش‌بینی ساز و کار لازم برای طرح‌های مشترک ایمن‌سازی و ایجاد هماهنگ‌سازی در سایر طرح‌ها و پلن‌ها در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث طبیعی در جهت هم‌افزایی و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف توسط اعضای کارگروه انجام شود.

به نقل اس ام وب به گرازش از روابط عمومی اداره کل راه و منطقهسازی اســـــتان بومنطقه، مسعودی
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل گفت: در راســـــتای انجام شرح وظایف
کارگروه و به منظور بررسی روش‌های ارزیابی خسارات وارده و همچنین ارزیابی
نخستیه خسارات ناشی از بلایای طبیعی و جوی مثل طوفان، زلزله و سیل و در صورت
وقوع حادثه نخستین جلسه کارگروه تخصصی ارزیابی خسارات اســـــتان با حضور مهندس
حفظ الله مدیریت فنی و اجرایی اداره کل و مدیر کارگروه، موسوی کارشناس
ارزیاب ناشی از خسارات اســـــتانداری، روسای ادارات راه و منطقهسازی منطقهستان‌های
تابعه، مهندس کشتکار نماینده اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر
اعضاء و کارشناسان در سالن جلسات این اداره کل تشکیل انجام گرفت.

مسعودی افزود: این جلسه به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی که با حضور
همه اعضاء کارگروه و در جهت ایمنی، ترافیک حریم راه‌ها، نگهداری راه و
ابنیه، فنی مهندسی و مسکن برگزار انجام گرفت.

وی افزود: در این جلسه مقرر انجام گرفت پیش‌بینی ساز و کار لازم برای طرح‌های
مشترک ایمن‌سازی و ایجاد هماهنگ‌سازی در سایر طرح‌ها و پلن‌ها در دو
حوزه پدافند غیرعامل و حوادث طبیعی در جهت هم‌افزایی و کاهش هزینه‌ها در
بخش‌های مختلف توسط اعضای کارگروه انجام و موارد انجام انجام گرفته را طبق فرم‌های
مشخص انجام گرفته تکمیل و به دبیرخانه کارگروه ارسال تا در سامانه ثبت گردد و در
مواقع ضروری مورد اســـــتفاده قرار گیرد.