قاطی پاتی

برگزاری نخستین نشست مدیران و دبیران پدافند غیرعامل منطقهداری های کشور + تصویر ها • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: اگر الزامات پدافند غیر عامل در مرحله طراحی و شروع پروژه ها مدنظر قرارگیرد علاوه بر کاهش هزینه ها، رعایت این الزمات باعث کاهش سرعت انجام پروژه ها نخواهد انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب،  نشست دبیران پدافند غیرعامل منطقهداری های کشور با حضور دکتر زارعی جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور به همت معاونت امور منطقهی سازمان پدافند غیر عامل در سالن شهید آبشناسان سازمان پدافند غیر عامل کشور برگزار انجام گرفت.

مهندس کریمی، معاون امور منطقهی ضمن خوش آمدگویی به حاضران دنبال از این همایش را آشنایی نزدیکتر با همکاران سازمان پدافند غیر عامل در منطقهداری ها و تببین اهداف و پلن ها و جایگاه پدافند غیر عامل در منطقهداری ها بیان انجام.

نخستین نقل کردران این همایش دکتر علی اصغر زارعی، جانشین سازمان پدافند غیر عامل در نقل کردان خود به نقش سازمان پدافند غیر عامل و مسئولیت این سازمان در توجه به رعایت الزامات پدافند غیر عامل در زیر ساختهای منطقهی پرداخت.

نخستین نشست دبیران پدافند غیرعامل منطقهداری های کشور در سازمان پدافند غیرعامل برگزار انجام گرفت

وی با اشاره به رعایت مباحث دفاع غیر نظامی در زیادی از کشورها اظهار داشت: برخی از کشورها که حتی  سابقه تهاجم و حمله نظامی به آنها وجود ندارد اصول و الزامات پدافندی را در زیرساخت ها و تاسیسات کشورشان بکار گرفته اند.بنابراین لازم اســـــت توجه جدی تری به این موضوع در سازمانها و نهادها و از جمله منطقهداری صورت گیرد.

نخستین نشست دبیران پدافند غیرعامل منطقهداری های کشور در سازمان پدافند غیرعاhttps://paydarymelli.ir/files/fa/news/1396/11/25/85040_657.jpgمل برگزار انجام گرفت

دکتر زارعی با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات پدافند غیرعامل مربوط به زیرساخت ها و تاسیساتی اســـــت که از قبل بدون توجه به الزامات پدافندی ساخته انجام گرفته اند و تصحیح آنها نیازمند صرف هزینه زیاد و در برخی موارد غیرقابل اجرا می باانجام گرفت تاکید انجام: الزامات پدافند غیر عامل در مرحله طراحی و شروع پروژه ها مدنظر قرارگیرد. در این صورت علاوه بر کاهش هزینه ها، رعایت این الزمات باعث کاهش سرعت انجام پروژه ها نخواهد انجام گرفت.

مهندس موفق مدیر پدافند غیر عامل سازمان منطقهداری ها از دیگر نقل کردرانان این نشست بود که در نقل کردان خود ضمن تاکید مجدد در رعایت الزامات پدافند غیر عامل در طرح ها و پروژه ها به تشریح قوانین و نحوه تعامل و ارتباط  مسئولین پدافند غیر عامل منطقهداری ها با مجموعه منطقهداری و سازمان منطقهداری ها پرداخت.

نخستین نشست دبیران پدافند غیرعامل منطقهداری های کشور در سازمان پدافند غیرعامل برگزار انجام گرفت

در پایان مهندس کریمی و کارشناسان معاونت امور منطقهی و پایتخت سازمان پدافند غیرعامل به تشریح شرح وظایف مسئولین پدافند غیر عامل منطقهداری ها و نحوه انجام پروژه ها و انعقاد  قراردادهای مربوط به حوزه پدافند غیرعامل پرداخته و به سوالات شرکت کنندگان در این زمینه پاسخ گفتند.