قاطی پاتی

برگزاری نخستین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و منطقهسازی • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری آذربایجان‌ شرقی رویدادداد:

مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری آذربایجان‌ شرقی از برگزاری نخستین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و منطقهسازی در منطقهیور ماه سال‌ جاری رویداد داد و گفت: این کنفرانس با مشارکت اداره‌کل پدافند غیرعامل و با همکاری مجمع مهندسان جوان اســـــتان و سازمان‌های تخصصی و مراکز دانشگاهی برگزار می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری
آذربایجان‌ شرقی از برگزاری نخستین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت
عمران، معماری و منطقهسازی در منطقهیور ماه سال‌ جاری رویداد داد و گفت: این کنفرانس با مشارکت
اداره‌کل پدافند غیرعامل و با همکاری مجمع مهندسان جوان اســـــتان و سازمان‌های تخصصی و
مراکز دانشگاهی برگزار می‌شود
.

نخستین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و منطقهسازی برگزار می‌شود

علیرضا کریمی با بیان اینکه
تهدیدات و آسیب‌ها به ویژه در فضای سایبری باید رصد شود، اظهار داشت: با توجه به تاکیدات
مقام معظم رهبری بر اهمیت پدافند غیرعامل، وظیفه اصلی پدافند غیرعامل اســـــتان حفظ جان
و مال آقام و حفظ ابنیه و زیرساخت‌های اســـــتان اســـــت
.

وی تصریح انجام: پایان پروژه‌ها
در اســـــتان باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند و کمبود اعتبار نباید موجب غفلت از
مصون‌سازی زیرساخت‌ها و تاسیسات شود
.

کریمی افزود: بررسی شرایط
امنیتی کشورهای همسایه و تغییرات سیاسی در ناحیه و عرصه‌های بین‌المللی و موضوع امنیت
پایدار کشور نشان می‌دهد که توجه به زیرساخت‌های اســـــتان امری ضروری اســـــت
.

وی اضافه انجام: ایجاد روحیه
خودباوری، تکیه بر دانش بومی و تولید و مصرف کالاهای داخلی از عوامل بازدارنده و کاهش
تهدیدات دشمن اســـــت که در این زمینه جلسات کارگروه‌ها باید به صورت مرتب تشکیل شوند
.

مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری
آذربایجان‌شرقی، به اهمیت فرهنگ‌سازی مفاهیم پدافند غیرعامل در بین اقشار مختلف جامعه
اشاره انجام و گفت: با برگزاری دوره‌های تعلیمی در مدارس، ادارات و دانشگاه‌ها می‌توان
پدافند غیرعامل را در جامعه فرهنگ‌سازی انجام
.