قاطی پاتی

برگزاری همایش کشوری سازگاری با تغییرات آب و هوایی و امنیت انرژی با محوریت پدافند غیر عامل + تصویر • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

همایش کشوری سازگاری با تغییرات آب و هوایی و امنیت انرژی با محوریت پدافند غیر عامل در تاریخ دوم آبانماه سالجاری در منطقه رشت برگزار می گردد.

جلسه ای با اعضا کارگروه آب و انرژی در درخصوص
برگزاری همایش سازگاری با تغییرات آب و هوایی و امنیت انرژی در محل اداره
کل پدافند  غیر عامل اســـــتانداری گیلان برگزار گردید.

برگزاری همایش کشوری سازگاری با تغییرات آب و هوایی و امنیت انرژی با محوریت پدافند غیر عامل

در این جلسه امیر مرادی مدیر کل پدافند غیر عامل عنوان انجام تغییر اقلیم و
وضعیت جوی و کمبود آب از حیاتیترین تهدیدات آب و هوایی موجود در کشور می
باانجام گرفت و برگزاری همایش ها و کنفرانس ها با محوریت سازگاری تغییرات جوی و آب و
هوایی با نگاه و مدیریت علمی و کارشناسانه و اســـــتفاده از نخبگان دانشگاهی
موجب به حداقل رساندن آسیب ها و مدیریت در مصرف انرژی می گردد .

مرادی در
ادامه اظهار داشتند  همایش کشوری سازگاری با تغییرات آب و هوایی و امنیت
انرژی با محوریت پدافند غیر عامل در تاریخ دوم آبانماه سالجاری در منطقه رشت
برگزار می گردد