قاطی پاتی

بمب خفاش عجیب ترین بمب جنگ جهانی دوم • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

بمب خفاش عجیب ترین بمب جنگ جهانی دوم

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

بمب خفاش عجیب ترین بمب جنگ جهانی دوم

در زمان جنگ جهانی دوم، ایده یک سلاح عجیب به تفنگداران دریایی آمریکا پیشنهاد انجام گرفت و آن تعلیم دادن خفاش‌ها به عنوان عامل انتحاری بود. این بمب که در دوران جنگ جهانی دوم در امریکا توسط یک دندانپزشک اهل پنسیلوانیا بنام Lytle s.Adams طراحی انجام گرفت با نام ” بمب خفاش ” و کد اسم project X-ray در سال ۱۹۴۲ برای اســـــتفاده های جنگی مورد موافقت قرار گرفته و ساخته انجام گرفت.

یکی از محل هایی که برای پرورش و تکثیر خفاش های برزیلی اســـــتفاده می انجام گرفت

این بمب که پوسته ی بزرگی داشت، اصولا از تعدادین محفظه تشکیل انجام گرفته بود که در هر محفظه تعدادی خفاش بزرگ برزیلی قرار داشت و به هر خفاش یک بمب کوچک ناپالم دارای تایمر متصل انجام گرفته بود. وقتی که بمب رها می انجام گرفت، پوسته بمب تزدیک به زمین باز انجام گرفته و خفاش ها ازاد می انجام گرفتند. چون این خفاش ها در نزدیکی زمین در هوا رها می انجام گرفتند برای پنهان انجام گرفتن به زیر شیروانی های ساختمان های ژاپنی ها پناه می بردند و بعد از مدتی بمب ها منفجر انجام گرفته و ان ساختمان ها را به اتش می کشیدند.

در این تصویر، خفاش های بمبی سرگردان که از انها بطور ازمایش اســـــتفاده انجام گرفته بود یک ساختمان را در یک فرودگاه کمکی نظامی در نیو مکزیکو به اتش کشیدند.

بدلیل انکه افزایش ساختمان های ژاپنی در دوران جنگ جهانی از بامبو، چوب و کاغز ساخته انجام گرفته بودند اتشگیر بودند و لذا بمب خفاش در مورد انها قابل تاثیر بود. در سال ۱۹۴۳ Louis Frederick Fieser مخترع بمب ناپالم توانست بمب اتشزای کوچک و سبکی به وخانوم ۲۸ گرم بسازد که خفاش ها قادر به حمل ان بودند. هر بمب محتوی ۴۰ خفاش بود و بدین ترتیب یک هواپیمای بمب افکن B-24 می توانست حدود ۱۰۰۰۰۰ حفاش را حمل نماید که هر خفاش به یک بمب ۲۸ گرمی اتش زا مجهز بود.
در سال ۱۹۴۳ این نوع بمب بر روی دهکده ژاپنی آزمایش انجام گرفت و در سال ۱۹۴۴ بطور عملی از ان در Osaka bay ژاپن اســـــتفاده انجام گرفت اما بدلیل عملانجام خیلی کند این نوع بمب بزودی منسوخ گردیده و تولید ان متوقف انجام گرفت.