قاطی پاتی

تالاب یا مزرعه؛ مسئله این اســـــت/ اکوسیستم ۱۱ هزارساله در حال نابودی • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

به گفته مسئولان ۸۰ درصد از مساحت تالاب‌های ۱۱ هزارساله لرستان تبدیل به اراضی کشاورزی انجام گرفته تا این امر زمینه نابودی یکی از حیاتی‌ترین اکوسیستم‌های حیاتی بشر را فراهم کند.

به نقل اس ام وب، تالاب‌های اســـــتان لرستان ازجمله تالاب‌های یازده‌گانه معروف پل‌دختر بر روی آهک‌های خردانجام گرفته لنداسلاید سیمره قرار دارند که حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار سال پیش ایجادانجام گرفته‌اند، تالاب‌های ۱۱ هزارساله‌ای که این روزها در معرض انقراض قرارگرفته‌اند.

حال تالاب‌های لرستان خوش نیست

تالاب‌ها از مولدترین محیط‌های کره زمین محسوب می‌شوند و به همین دلیل تداوم حیات درروی کره زمین به‌انجام گرفتت وابسته به تداوم شرایط بوم‌شناختی این اکوسیستم‌های بی‌نظیر اســـــت.

به دیگر نقل کرد، تالاب‌ها، شریان‌های حیاتی زیست‌کره محسوب انجام گرفته و به همین دلیل جزء پر تولیدترین محیط‌های طبیعی همچون تولید محصولات شیلاتی، حفظ سطح آب برای مناطق کشاورزی، تولید چوب، ذخیره آب و کاهش بلایای طبیعی و به‌ویژه سیلاب هستند.

تالاب یا مزرعه؛ مسئله این اســـــت/ اکوسیستم ۱۱ هزارساله در حال نابودی

این اکوسیستم‌های آبی در راســـــتای تثبیت خطوط ساحلی، از بین رفتن مواد زاید و تصفیه آب، برخورداری از چشم‌اندازهای زیبای طبیعی و ایجاد بستر معقول برای حیات زیادی از گونه‌های جانوری و گیاهی از جایگاه ارزشمندی برخوردار هستند و این در حالی اســـــت که امروز عمده تالاب‌های لرستان به گفته مسئولان تبدیل به اراضی کشاورزی انجام گرفته‌اند.

تالاب‌هایی که «آب» رفتند

مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل محیط‌زیست لرستان در نقل کردانی با اشاره به وضعیت تالاب‌های لرستان اظهار داشت: یکی از چالش‌های اســـــتان وضعیت تالاب‌ها به‌عنوان حیاتی‌ترین اکوسیستم‌های کشور و لرستان بوده که در دهه ۷۰ بی‌مهری‌های زیادی به این منابع انجام گرفته اســـــت.

وی بابیان اینکه در این دهه بالای ۸۰ درصد از مساحت تالاب‌های اســـــتان زهکشی و تبدیل به اراضی کشاورزی انجام گرفت عنوان انجام: سند این تالاب‌ها نیز به‌عنوان اراضی کشاورزی به نام آقام صادرانجام گرفته اســـــت.

مدیرکل محیط‌زیست لرستان بابیان اینکه مساحت تالاب «زیاده دالان» بروجرد زمانی حدود هزار و ۳۰۰ هکتار بوده و در حال حاضر کاهش از ۵۰ هکتار اســـــت افزود: همچنین تالاب «تنور در» دورود حدود هزار هکتار بوده و در حال حاضر تنها ۹۷ هکتار از آن باقی‌مانده اســـــت.

فتحی بیرانوند بابیان اینکه تالاب «گوری بلمک» حدود ۶۰۰ هکتار بوده که در حال حاضر کاهش از ۵۰ هکتار اســـــت تصریح انجام: عمده این تالاب به اراضی کشاورزی تبدیل‌انجام گرفته اســـــت.

تالاب یا مزرعه؛ مسئله این اســـــت/ اکوسیستم ۱۱ هزارساله در حال نابودی

صدور سند برای تالاب به نام زمین کشاورزی!

وی بابیان اینکه برای همه تالاب‌های اســـــتان به‌عنوان زمین کشاورزی سند صادرانجام گرفته اســـــت افزود: وقتی سند صادر می‌شود حق قانونی برای آقام ایجاد خواهد انجام گرفت.

مدیرکل محیط‌زیست لرستان بابیان اینکه در این رابطه دو راه افزایش وجود ندارد که یا باید این اراضی کشاورزی مجدد از آقام خریداری شود که در این رابطه توان مالی این موضوع وجود ندارد گفت: راه دیگر این بوده که در قالب طرح‌های مشارکتی بخشی از تالاب را احیا کنیم.

فتحی بیرانوند بابیان اینکه پلن‌ای که برای احیای تالاب‌ها در دستور کار قرارگرفته و برای نخستین بار در لرستان اجرا می‌شود بحث عملیاتی انجام گرفتن پلن‌های مشارکتی اســـــت ادامه داد: در این راســـــتا به‌خصوص در رابطه با تالاب «گری بلمک» از آقام خواســـــته‌ایم که چون خاک اراضی تالابی بدون مواد معدنی و آلی اســـــت و با توجه به گرانی نهاده‌های کشاورزی برای آن‌ها صرف ندارد که اراضی را کشت کنند اراضی تالاب‌ها را به محیط‌زیست برگردانند و ما اگر آن‌ها را با اســـــتفاده از اجرای طرح‌هایی مانند پرورش ماهی، اکو توریسم و … احیا کنیم درآمد آن را به خود آقام پرداخت می‌کنیم.

وی بابیان اینکه خوشبختانه بخشی از آقام موافقت انجامه‌اند گفت: در این راســـــتا تصمیم داریم که همین پلن مشارکتی را برای سایر تالاب‌های اســـــتان اجرایی کنیم.