قاطی پاتی

تب داغ «تابستان پارتی» در آخرین روزهای منطقهیور+تصویر • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

تابستان
به همان سرعتی که در ایام نوجوانی و روزهای مدرسه نرفتن سپری می انجام گرفت، می
گذرد و تعداد روزی افزایش تا پایان آن نمانده. همین موضوع باعث انجام گرفته تا مشاغل و
فعالیت هایی که در این فصل به اوج خود می رسید – مانند تورهای مسافرتی-
پایان تلاش خود را برای جذب مشتریان در معدود روزهای باقیمانده بکنند.

تبلیغات گسترده ای که این روزها فضای مجازی را پر انجامه و
همراه با تصویر های اســـــت که جوانان را به سمت خودشان جذب می کند، در تلاش اســـــت
تا این تعداد روز  باقیمانده را به بهترین نحو، تبدیل به پول نقد کنند؛
تبلیغاتی همچون اردوهای دانشجویی، تورهای دانشجویی، تورهای گردشگری ،
تورهای طبیعت گردی و…عناوینی هستند که به انجام گرفتت در فضای مجازی تبلیغ می
شوند آن هم بصورت تکمیلا آزاد که هیچ گونه نظارتی بر روی آن نیست و به صورت
آگاهانه یا ناآگاهانه در راســـــتای اباحه گری فعالیت انجام میدهند.

هنوز خاطره تورهای مختلط و گردش های دسته جمعی به بهانه
همسریابی از ذهنمان پاک نانجام گرفته بود که حالا “تابستان پارتی” ها از شبکه های
اجتماعی و تورهای یک روزه سر در آورده اند و برای جذب مشتری در این روزهای
اخیر، به رقابت جدی تر مشغولند؛ تابستان پارتی هایی همراه با شیرجه و شنای
مختلط در حوضچه های طبیعی. تورهای یک روزه ای که افزایش به پارتی های
تابستانی می مانند و قبل از آنکه گشت و گذار در طبیعت دنبال گردانندگان تور
باانجام گرفت، خوش گذرانی های خاص برایشان اهمیت دارد.

همین تعداد ماه قبل بودکه  موضوع برگزاری تورهای همسریابی و بر
قراری روابط خارج از عرف و شرع به سوژه داغ رسانه ها تبدیل انجام گرفته بود؛ تورهای
یک روزه همسریابی که افزایش به دامی برای خانومان و دختران دم بخت پهن انجام گرفته بود
حالا جایشان را به تابستان پارتی ها داده اند و پا را از قبل هم فراتر
گذاشته اند. حالا اما برگزاری تورهای یک روزه طبعیت گردی، آنهم با شباهت
های زیاد به یک پارتی تابستانه، فصل جدیدی را در تورهای مسافرتی باز انجامه و
با به نمایش گذاشتن ولنگاری فرهنگی، بی تفاوتی دردآور برخی مسئولان به
اتفاقات جامعه را به رخ می کانجام گرفت.

تابستان پارتی ها، از جنوب تا شمال

تابستان پارتی ها این روزها، به داســـــتان پر حاشیه ای تبدیل انجام گرفته
اند که هر از تعداد گاهی از گوشه و کنار  کشور سر در آورده و توجه ها را به
خود جلب انجام میدهند. پارتی های مختلطی که به اسم تور های طبیعت گردی برگزار می
شوند و در نبود نظارت دستگاه های مسئول به نمادی برای ولنگاری فرهنگی
تبدیل می شوند.

اواخر تیرماه بود که یکی از تورهای غیر مجاز در منطقهستان دزفول
سه جوان را به کام مرگ فرستاد و برای تعداد روز به موضوع داغ اخبار تبدیل
انجام گرفت.۱۹دختر و پسری که برای تفریح به رودخانه چال کندی دزفول رفته بودند ، با
وجود داشتن جلیقه نجات و تیوپ درگرداب چال کندی مرگ را در آغوش کشیدند و
تا مدت ها به اخبار داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل انجام گرفتند.

۲۹تیرماه از یک گروه ۱۹نفره، سه نفر در  گرداب دره ارواح فرو
رفتند تا دره کول خرسون برای متداوم به دره ارواح تغییر نام دهد. در همان
ایام که غیر مجاز بودن تور مذکور بر سرزبان ها افتاده بود، کاهش کسی فکر می
انجام که سازمان گردشگری پاشنه هایش را برای مقابله با اینگونه تورهای
گردشگری بالا نکانجام گرفت و مقابل فعالیت دیگر تورهای غیر مجاز و پر شباهت به
پارتی های تابستانه را نگیرد.با اینکه تنها یک ماه و اندی از اتفاق دردناک
چال کندی دزفول می گذرد اما فعالیت برخی تورهای مسافرتی برای جذب جوانان
برای شرکت در سفرهای مختلط همچنان ادامه دارد.

تور طبیعت گردی با شنای اجباری!

این مکان شیراز اســـــت. تبلیغات مجازی نشان می دهد جوان های شیرازی
برای داشتن یک آخر هفته شاد گزینه های زیادی پیش رو دارند؛ از گشت و گذار
در حافظیه و سعدیه، تا گشت و گذار در بین جاذبه های طبیعی و تاریخی منطقه.
اما در این بین حداقلی نیز هست که پارتی های تابستانه و مختلط را به پایانی
جاذبه های گردشگری منطقهشان ترجیح می دهند.

تبلیغات رنگارنگ تورهای مختلط تنها به گشت و گذار در طبیعت و
پایکوبی در طول راه محدود نمی شود و برخی افراد و برگزار کنندگان تور در
شیراز پا را از این نیز فراتر گذاشته اند و با برگزاری تورهای هفتگی طبیعت
گردی، شنای مختلط در حوضچه های آب رودخانه ها و آبشارهای ناحیه را نیز
تبلیغ انجام میدهند. تصویر ها و فیلم های منتشر انجام گرفته توسط این آژانس ها هم حکایت از
تابستان پارتی هایی دارد که دختر و پسر قرار اســـــت با شنا در فضای مختلط تعداد
تایمی را بدون محدودیت های دست و پاگیر سپری کنند!

کافی اســـــت با دفتر آژانس تماس بگیری تا کلیات و شرایط این سفر
یک روزه برایت توضیح داده شود. “س” سفر، این تور را به صورت هفتگی برگزار
می کند و هر هفته طبیعت دوستان و افرادی که خواهان روابط آزاد و افسار
گسیخته هستند را میهمان تابستان پارتی مختلط در طبیعت زیبای شیراز می کند.

تنها پرداخت ۶۹هزارتومان به این آژانس مسافرتی کافی اســـــت تا
حیاتیان تور یک روزه تنگه گمبیل و شنای مختلط در حوضچه های طبیعی رودخانه
باشید. “س” سفر حتی برای طول راه هم برای شما پلن دارد و برای رفاه
مشتریان و افزایش خوش گذشتن به آنها تنها از اتوبوس هایی اســـــتفاده می کند که
سیستم صوتی  حرفه ای داشته باشند و بساط رقص و پایکوبی تا مقصد مهیا باانجام گرفت.

تابستان پارتی های شیراز، قوانین خاص خودش را دارد.این مکان شنا و
شیرجه زدن اجباری اســـــت و اگر با شنا انجامن مختلط خانوم و آقا مشکل دارید بهتر
اســـــت فکر رفتن به این تور یک روزه را از سرتان بیرون کنید. آنطور که مسئولان
این آژانس می گویند پریدن داخل آب و شنا انجامن اجباری اســـــت و همه باید از
هیجان آبنوردی لذت ببرند!!

مدیر تور مدعی اســـــت مشتری های زیادی در برخی منطقهها برای خود
دست و پا انجامه و تور های یک روزه مختلفی را هم برگزار می کند. قبل از رفتن
به برخی از این تورهای یک روزه باید خودتان را برای ۱۸فرود هیجانی آماده
کنید چون این مکان شنا انجامن و شیرجه زدن های مختلط اجباری اســـــت و خواســـــته یا
ناخواســـــته باید در توری که برایتان پهن انجام گرفته فرود بیاید!

موضوع تعدادان پیچیده نیست چون اینبار هم در غفلت مسئولان و
نبود پلن های فرهنگی تور بزرگی پهن انجام گرفته تا جوانان و فرهنگ جامعه را به
صید خود در آورد. تورهای مختلط، تابستان پارتی ها و شنا انجامن های مختلط به
یک پدیده عادی در جامعه تبدیل انجام گرفته اند و هر روز نیز شاهد ظهور و بروز شکلی
نو از هجوم فرهنگ بیگانه در کشور خواهیم بود، یک روز به نام تور های
همسریابی و روز دیگر به نام تابستان پارتی ها با شنای مختلط. گویی هر روز
تور تازه ای پهن می شود و مسئولان به خواب عمیق تری فرو می روند.

مشرق