قاطی پاتی

تعلیم، یک اصل اساسی برای تحقق اهداف پدافند غیر عامل • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

مدیر کل تعلیم و پرورش اســـــتان آذربایجان شرقی صبح امروز در آئین آغاز هفته پدافند غیر عامل در دبیرستان دخترانه آقاانی آذر ناحیه ۲ تبریز پیشگیری، تعلیم و پلن ریزی را از عوامل اصلی در حوزه پدافند غیر عامل عنوان انجام.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، مدیر کل تعلیم و پرورش اســـــتان آذربایجانشرقی صبح امروز در آئین آغاز
هفته پدافند غیر عامل در دبیرستان دخترانه آقاانی آذر ناحیه ۲ تبریز پیشگیری،
تعلیم و پلن ریزی را از عوامل اصلی در حوزه پدافند غیر عامل عنوان انجام
.

در آئین
آغاز هفته پدافند غیر عامل دبیرستان دخترانه آقاانی آذر ناحیه ۲ تبریز پاشایی؛ پیشگیری،
تعلیم و پلن ریزی را از عوامل اصلی در حوزه پدافند غیر عامل عنوان انجام
.

مدیر
کل تعلیم و پرورش اســـــتان با تاکید بر اصل پیشگیری بعنوان مرحله نخست مواجه با هر
پیشامدی اظهار انجام: مبناء فکری و گامهای اجرایی در حوزه بلایای طبیعی و مصداق جنگی
بعد پیشگیری، اموزش و پلن ریزی درست اســـــت

در آئین آغازین هفته پدافند غیر عامل عنوان انجام گرفتپاشایی: تعلیم، یک اصل اساسی برای تحقق اهداف پدافند غیر عامل.

وی
با اشاره به متون اسلامی و توجه به دانایی و آگاهی در آن، ادامه داد: در کشورهای
پیشرفته تعلیم بعنوان یک اصل اساسی همواره مد نظر بوده و دانایی را دارایی و ثروت
هر ملتی محسوب انجام میدهند
.

جعفر
پاشایی خاطر نشان انجام: پدافند غیر عامل به جنگ افزار نیاز ندارد اما همین حیاتی از
وارد انجام گرفتن خسارت به تاسیسات و تجهیزات جلوگیری و یا آنرا به حداقل می رساند
.

این
مقام مسئول در دستگاه تعلیم و تربیت اســـــتان با اشاره به مصادیق پدافند غیر عامل
تصریح انجام: امروز دشمن به انحا مختلف
در صدد صدمه به ماســـــت و ما باید نخستویتهای اهداف دشمن را شناخته و با آن مقابله
کنیم
.

مدیر
دستگاه تعلیم و تربیت اســـــتان اضافه انجام: تجهیزات و ابزارهای ما بایستی تقویت شود تا
بتوانیم در برابر توطئه ها و تهدیدهای دشمن مصونیت ایجاد کنیم
.

مدیر
کل پدافند غیر عامل اســـــتانداری نیز در ادامه گفت: تهدیدهای گذشته افزایش در حوزه
نظامی بود اما امروز این بحث در حوزه تهدید های سایبری و فضای مجازی کشیده انجام گرفته اســـــت

در آئین آغازین هفته پدافند غیر عامل عنوان انجام گرفتپاشایی: تعلیم، یک اصل اساسی برای تحقق اهداف پدافند غیر عامل.

احمد
جهانسری افزود: ایجاد فاصله بین آقام و مسئولین بعنوان تهدید نرم از توطئه های
امروز اجانب اســـــت و باید همه در این خصوص آگاه و با بصیرت باشیم
.

وی
اظهار انجام: موضوع اصلی پدافند غیر عامل حفظ حیات جامعه و نظم در سیستم کشور اســـــت و
حتی نیازهای نخستیه بعنوان تهدیدهای زیستی نقش اساسی در آرامش و امنیت جامعه ایفاء
می کند
.

جهانسری
تشخیص زود هنگام تهدیدهای زیستی را موجب آرامش روحی و روانی جامعه عنوان انجام و گفت:
اگر این تهدیدها دیر تشخیص داده شود دشمن در فضای ملتهب جامعه جو روانی نامطلوب
ایجاد می کند
.

مدیرکل
پدافند غیر عامل بیان
انجام:
امنیت کنونی کشور ما در کنار تلاش نیروی های نظامی و امنیتی در گرو توجه به تهدیدات
سایبری و زیستی دشمن اســـــت
.