قاطی پاتی

تلمبه خانه تنگ فنی در برابر حوادث تروریستی از آمادگی نسبتاً مطلوبی برخوردار اســـــت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور در مانور مقابله با تهدیدات تروریستی منطقهستان پلدختر

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تلمبه خانه تنگ فنی در برابر حوادث تروریستی از آمادگی نسبتاً مطلوبی برخوردار اســـــت

به نقل رویدادنگار پایدرای ملی، یکشنبه هفته جاریمانور بررسی میزان آمادگی تلمبه خانه نفت تنگ فنی در برابر تهدیدات
تروریستی با حضور  معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور، سیف مدیرکل
پدافند غیرعامل اســـــتان ، مسئولین
HSE وزارت نفت ،
مدیرخطوط لوله و مخابرات نفت اســـــتان ، تعدادی از اعضای شورای تامین ، فرماندار
پلدختر و سایر مسئولین محلی برگزار انجام گرفت.

در
این مانور میزان آمادگی تلمبه خانه تنگ فنی که دارای سطح بندی حیاتی می باانجام گرفت در
مقابل تهدیدات تروریستی از جنبه های آمادگی پرسنل حراســـــت به عنوان حلقه نخست درگیر
شونده ،زمانبندی حضور نیروهای امدادی و انتظامی

امنیتی به محل حادثه مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری مانورمقابله با تهدیدات تروریستی در تلمبه خانه تنگ فنی منطقهستان پلدختر

در
ادامه باحضور مسئولین جلسه ای به منظور
بررسی نقاط ضعف و قوت مانور تشکیل گردید. در این جلسه معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه انگیزه و توانمندی نیروهای مجموعه و دستگاههای امداد رسان
خارج از مجموعه تلمبه خانه باعث انجام گرفت بخش اعظمی از اهداف مانور محقق گردد.با این
وجود نیازمند تلاش و تمرین افزایش به منظور کاهش نقاط ضعف مجموعه و افزایش
توانمدیهای مقابله با حوادث احتمالی هستیم.

در
پایان به منظور افزایش ضریب ایمنی مجموعه در برابر هرگونه پیشامد تروریستی تصمیمات
کاربردی اتخاذ گردید.