قاطی پاتی

تهدید در جوامع رو به رانجام گرفت اســـــت و این تهدیدات می تواند از نوع سایبری ، زیستی و... باانجام گرفت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری لرستان در جلسه کارگروه فرهنگی، تعلیمی و اجتماعی

سیف بیان انجام: تهدید در جوامع مختلف رو به رانجام گرفت اســـــت و این تهدیدات می تواند از نوع سایبری ، زیستی و… باانجام گرفت .وی افزود کشور ما نیز به دلیل موقعیتی که دارد می تواند زمینه ساز انواع تهدیدات باانجام گرفت. پس می طلبد دستگاه های اجرایی آمادگی لازم را درپایان زمینه ها داشته باشند.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، جلسه کارگروه فرهنگی ، تعلیمی و اجتماعی سه شنبه هفته جاری با
حضوردکتر سیف مدیر کل پدافند غیر عامل و دریکوند مدیر کل تعلیم و پرورش و
سایراعضای کارگروه در محل سالن اجتماعات
اداره کل تعلیم و پرورش اســـــتان تشکیل انجام گرفت.

تهدید در جوامع رو به رانجام گرفت اســـــت و این تهدیدات می تواند از نوع سایبری ، زیستی و... باانجام گرفت

در این جلسه سیف بیان انجام: تهدید در جوامع مختلف رو به رانجام گرفت
اســـــت و این تهدیدات می تواند از نوع سایبری ، زیستی و… باانجام گرفت .وی افزود کشور ما
نیز به دلیل موقعیتی که دارد می تواند زمینه ساز انواع تهدیدات باانجام گرفت. پس می طلبد
دستگاه های اجرایی آمادگی لازم را درپایان زمینه ها داشته باشند.

وی افزود تعلیم و پرورش به دلیل ارتبا ط مستقیمی که با
آقام دارد می تواند بستر معقولی برای تعلیم مفاهیم پدافند غیر عامل در سطح اســـــتان
باانجام گرفت. وی گفت: با توجه به در پیش رو بودن هفته نکوداشت پدافند غیر عامل برای
آشنایی افزایش دانش آموزان ، خانومگ پدافند غیر عامل در پایان مدارس سطح اســـــتان نواخته
شود .

در ادامه دریکوند گفت: باید سطح آگاهی آقام ، با توجه به
تهدیدات متعدد و توطئه های دشمن افزایش یابد،وی خاطر نشان انجام که با بر پا
انجامن کارگاه های تعلیمی ، تربیت مدرس و
برگزاری مستمر جلسات می توان به این حیاتی دست یافت.