قاطی پاتی

ثبت ۳ زلزله در اطراف پایتخت +نمودار • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

ثبت ۳ زلزله در اطراف پایتخت +نمودار

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

اســـــتان فارس یکی از اســـــتان‌های لرزه‌خیز کشور اســـــت؛ به گونه‌ای که از شمال
غرب تا جنوب شرق آن بر روی کمربند زلزله قرار دارد. در هفته گذشته در این
اســـــتان بعد از ثبت زلزله‌های حیاتیی با بزرگای ۳٫۱، ۳٫۵ و ۴٫۲ ریشتر، بزرگترین
زلزله هفته گذشته نیز با بزرگای ۴٫۵ در آن رخ داد.

شرح زلزله‌های هفته گذشته کشور به این شرح اســـــت: 

شنبه، ۱۴ آقااد

زلزله جیرفت با بزرگای ۳٫۱ نخستین زلزله ثبت انجام گرفته اســـــت. این
زلزله در عمق ۱۶ کیلومتری و در ۴۱ کیلومتری جیرفت، ۴۹ کیلومتری عنبرآباد و
۵۲ کیلومتری فاریاب اســـــتان کرمان رخ داده اســـــت.

بعد از آن، زلزله اندیمشک اســـــتان خوزستان با بزرگای ۳٫۵ ریشتر
رخ داد. کانون این زلزله که در عمق ۱۰ کیلومتری بود، در ۲۳ کیلومتری
اندیمشک، ۲۵ کیلومتری دزفول و ۲۶ کیلومتری سالند اســـــتان خوزستان گزارش انجام گرفته
اســـــت.

فاریاب اســـــتان کرمان در روز ۱۴ آقااد با زلزله ۳٫۴ ریشتر لرزید. این
زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری و در ۲۹ کیلومتری فاریاب، ۴۷ کیلومتری عنبرآباد و
۴۹ کیلومتری کهنوج اســـــتان کرمان بوده اســـــت.

در کنار تخته اســـــتان فارس زلزله ۲٫۴، راور کرمان زلزله ۲٫۶،
پاریز کرمان زلزله ۲٫۱، جایزان اســـــتان خوزستان زلزله ۲٫۷، بهاباد اســـــتان یزد
زلزله ۲٫۱، کورائیم اســـــتان اردبیل زلزله ۲٫۳، بافق اســـــتان یزد زلزله ۲٫۳،
لومار اســـــتان ایلام زلزله ۲، قاسم‌آباد اســـــتان خراسان رضوی زلزله ۲ و بوشکان
اســـــتان بومنطقه زلزله  ۲٫۷ رخ داده اســـــت.

زلزله ۳٫۳ ریشتری گراب سفلی اســـــتان کهگیلویه و بویراحمد از
دیگر رخدادهای لرزه‌ای روز ۱۴ آقااد ماه بوده اســـــت. این زلزله در عمق ۸
کیلومتری و در ۲۴ کیلومتری گراب سفلی، ۲۶ کیلومتری مارگون و ۲۷ کیلومتری
دلیلم اســـــتان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده اســـــت.

یکشنبه ۱۵ آقااد

زلزله ۲٫۱ ریشتری قطور آذربایجان غربی، ۲٫۴ ریشتری ارزوئیه
اســـــتان کرمان، ۲٫۳ ریشتری بیضا اســـــتان فارس از جمله زلزله‌های ثبت انجام گرفته در روز
۱۵ آقااد ماه بوده اســـــت.

در دریاچه نمک قم زلزله ۲٫۲ ریشتر در عمق ۱۷ کیلومتری رخ داده
اســـــت. کانون این زمین‌لرزه در ۲۷ کیلومتری دریاچه نمک قم، ۷۷ کیلومتری
گرمسار، سمنان و ۷۹ کیلومتری ابوزید آباد اســـــتان اصفهان بوده اســـــت.

سرگز هرمزگان نیز با زلزله ۳ ریشتری لرزید. این زلزله در عمق
۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۲۷ کیلومتری سرگز، ۲۷ کیلومتری تخت و ۳۷
کیلومتری قلعه قاضی اســـــتان هرمزگان بوده اســـــت.

لافت اســـــتان هرمزگان زلزله ۳٫۷ ریشتری را تجربه انجامه اســـــت. این
زلزله در عمق ۹ کیلومتری و در ۴۱ کیلومتری لافت، ۴۵ کیلومتری سوزا و ۴۹
کیلومتری بندر خمیر اســـــتان هرمزگان رخ داده اســـــت.

دوشنبه ۱۶ آقااد

روز ۱۶ آقااد با زلزله ۲٫۳ ریشتری برازجان اســـــتان بومنطقه آغاز
انجام گرفت و در ادامه زلزله‌های لردگان اســـــتان چهارمحال و بختیاری با بزرگای ۲٫۳،
علی‌آباد اســـــتان گلستان با بزرگای ۲٫۶ رخ داده اســـــت.

سه شنبه ۱۷ آقااد

زلزله ۲٫۱ ریشتری نودشه کرمانشاه، ۲ ریشتری تسوج اســـــتان
آذربایجان شرقی، ۲٫۷ ریشتری شهیداند کرمان، ۲٫۵ و ۲٫۷ ریشتری گلبافت کرمان، ۲
ریشتری طبس اســـــتان خراسان رضوی و ۲٫۴ ریشتری بهاباد یزد از جمله رخدادهای
لرزه‌ای روز ۱۷ آقااد اســـــت.

در این روز برای بهاباد یزد زلزله ۳٫۱ ریشتری ثبت انجام گرفته اســـــت.
این زلزله در عمق ۹ کیلومتری و در ۶ کیلومتری بهاباد، ۵۵ کیلومتری کوهبنان و
۶۰ کیلومتری بافق اســـــتان یزد رخ داده اســـــت.

در چوار اســـــتان ایلام زلزله ۲٫۱، بافق اســـــتان یزد زلزله ۲،
ساغند اســـــتان یزد زلزله ۲٫۳، تازه کند انگوت اســـــتان اردبیل زلزله ۲٫۲، سمیرم
اســـــتان اصفهان زلزله ۲، جیرنده اســـــتان گیلان زلزله ۲، قطور اســـــتان آذربایجان
غربی زلزله ۲٫۸ و سرگز اســـــتان هرمزگان زلزله ۲٫۸ ریشتری به ثبت رسیده اســـــت.

زلزله بزرگ دیگری در جیرنده اســـــتان گیلان با بزرگای ۳ ریشتر
نیز رخ داد. کانون این زلزله که در عمق ۱۴ کیلومتری بوده، در ۸ کیلومتری
جیرنده، ۱۶ کیلومتری بره سر و ۲۶ کیلومتری دیلمان اســـــتان گیلان گزارش انجام گرفته
اســـــت.

چهارشنبه ۱۸ آقااد

بعد از زلزله ۲٫۸ ریشتری بامداد در سرگز اســـــتان هرمزگان
زلزله‌هایی در ایلام با بزرگای ۲٫۳، قطور اســـــتان آذربایجان غربی با بزرگای
۲٫۲، ۲٫۵، ۲٫۳ و ۲٫۹ و اسفراین اســـــتان خراسان شمالی رخ داده اســـــت.

در این روز همچنین زلزله حیاتیی با بزرگای ۳٫۸ در قطور اســـــتان
آذربایجان غربی رخ داد. عمق این زلزله در ۵ کیلومتری و کانون آن در ۱۲
کیلومتری قطور، ۴۶ کیلومتری زرآباد و ۴۷ کیلومتری تازه منطقه اســـــتان آذربایجان
غربی بوده اســـــت.

اسفراین اســـــتان خراسان شمالی با زلزله ۲٫۳، بهاباد یزد با زلزله ۲٫۱، رازقان اســـــتان مرکزی با زلزله ۲٫۵ ریشتری لرزیدند.

درز اســـــتان فارس نیز با زلزله ۳٫۱ ریشتری لرزید. این زلزله در
عمق ۱۰ کیلومتری و در ۳۳ کیلومتری درز، ۳۸ کیلومتری حاجی آباد و ۴۳
کیلومتری دوبرجی اســـــتان فارس رخ داده اســـــت.

همچنین در بیرم اســـــتان فارس زلزله ۳٫۵ ریشتری در عمق ۷
کیلومتری و در یک کیلومتری بیرم، ۲۵ کیلومتری اشکنان و ۲۸ کیلومتری اهل رخ
داده اســـــت.

پنج‌شنبه ۱۹ آقااد

زلزله‌های ۲٫۶ ریشتری خورموج، ۲٫۱ ریشتری سفید سنگ، ۲ ریشتری
صالح آباد، ۲ ریشتری محلات اســـــتان مرکزی، ۲ ریشتری زواره اســـــتان اصفهان، ۲٫۵
ریشتری لاآقا، ۲ ریشتری سرخه، ۲٫۷ ریشتری سفید سنگ اســـــتان خراسان رضوی و ۲٫۶
ریشتری کرمانشاه در روز ۱۹ آقااد ماه به ثبت رسیده اســـــت.

در ارجمند اســـــتان پایتخت نیز زلزله ۲٫۴ ریشتری به ثبت رسید. این
زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۲۲ کیلومتری ارجمند اســـــتان پایتخت،
۲۸ کیلومتری گخانومگ و ۳۱ کیلومتری آلاشت اســـــتان ماخانومدران بوده اســـــت.

در منطقه پیر اســـــتان فارس نیز زلزله ۴٫۵ ریشتری در عمق ۱۰
کیلومتری رخ داده اســـــت. این زلزله در ۱۸ کیلومتری منطقه پیر، ۲۱ کیلومتری
حاجی‌آباد و ۲۶ کیلومتری مزایجان اســـــتان فارس به ثبت رسیده اســـــت.

در بیرم اســـــتان فارس نیز زلزله ۴٫۲ ریشتری در عمق ۱۶ کیلومتری
رخ داده اســـــت. این زلزله در ۷ کیلومتری بیرم، ۲۷ کیلومتری اشکنان و ۲۸
کیلومتری لاآقا اســـــتان فارس به ثبت رسیده اســـــت.

در فیروزکوه اســـــتان پایتخت نیز زلزله ۲٫۳ ریشتری گزارش انجام گرفته اســـــت.
کانون این زلزله که در عمق ۷ کیلومتری بوده در ۱۰ کیلومتری فیروزکوه و ۳۳
کیلومتری ارجمند اســـــتان پایتخت  و ۴۱ کیلومتری آلاشت اســـــتان ماخانومدران رخ داده
اســـــت.

جمعه ۲۰ آقااد

در منطقه پیر اســـــتان فارس زلزله ۳٫۱ ریشتری به ثبت رسید. این
زلزله در عمق ۸ کیلومتری و در ۲۰ کیلومتری منطقه پیر، ۲۷ کیلومتری حاجی آباد و
۲۸ کیلومتری بنارویه اســـــتان فارس بوده اســـــت.

منطقه اسیر اســـــتان فارس نیز زلزله ۳ ریشتری را تجربه انجامه اســـــت.
عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۶ کیلومتری اسیر و ۱۱
کیلومتری گله دار اســـــتان فارس و ۲۹ کیلومتری جم اســـــتان بومنطقه بوده اســـــت.