قاطی پاتی

جلسه شورای پدافند غیرعامل منطقهستان اردستان ویژه هفته نکوداشت پدافند غیر عامل • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

روز گذشته جلسه شوراي پدافندغيرعامل منطقهستان اردستان ويژه نكوداشت هفته پدافند غيرعامل به رياســـــت غيور فرماندارو رئيس شوراي پدافند غيرعامل منطقهستان با حضور كليه اعضاء و روساي كارگروهها و شوراي پدافند غيرعامل منطقهستان، همچنين كارشناسان اداره كل پدافند غيرعامل اســـــتان در محل فرمانداري برگزار گرديد .

به نقل رویدادنگار اس ام وب، روز گذشته جلسه
شوراي پدافندغيرعامل منطقهستان اردستان ويژه نكوداشت هفته پدافند غيرعامل به رياســـــت
غيور فرماندارو رئيس شوراي پدافند غيرعامل منطقهستان با حضور كليه اعضاء و روساي
كارگروهها و شوراي پدافند غيرعامل منطقهستان، همچنين كارشناسان اداره كل پدافند
غيرعامل اســـــتان در محل فرمانداري برگزار انجام گرفت.

در اين جلسه دستور العمل ابلاغ انجام گرفته
از اســـــتان درخصوص نحوه برگزاري هفته پدافند غيرعامل كه توسط دبير شورا تهيه انجام گرفته بود
قرائت و موارد لازم جهت برگزاري اين هفته تشريح انجام گرفت.

جلسه شورای پدافند غیرعامل منطقهستان اردستان ویژه هفته نکوداشت پدافند غیر عامل
در ادامه هريك از كارگروههاي
تخصصي گزارش مختصري از فعاليتهاي حوزه مربوطه ارائه نمودند . سپس كارشناسان اداره
كل پدافند غيرعامل اســـــتان ضمن تأكيد بر دو اصل حیاتی در حوزه پدافند غيرعامل يعني
توجه به مصون سازي زيرساختها و تداوم فعاليتهاي خدمات رسان ضروري به آقام درجهت
كاهش آسيب پذيريها ، مطالبي را درخصوص چگونگي شكل گيري سازمان پدافند غيرعامل كشور و نيز ساختار و سازوكارهاي اســـــتاني آن در قالب اداره كل
پدافند غيرعامل اشاره و از كارگروهها به عنوان بازوي علمي و اتاق فكر شوراي پدافند
غيرعامل منطقهستان خواســـــتار ارائه برآوردي از وضعيت موجود ، شناسايي تهديدات و آسيب
پذيريها ،نخستويت بندي و طرح راهكار انجام گرفتند.

در پايان غيور فرماندار و رئيس شوراي
پدافند غيرعامل منطقهستان ضمن محكوم نمودن نقل کردان اخير ترامپ عليه جمهوري اسلامي
ايران ، آمريكا را بعنوان اصلي ترين عامل در بروز تهديدات و پلن هاي مخرب عليه
كشور توصيف و نقش پدافندغیرعامل را در سرکوب نمودن این گونه تهدیدات موثر و اساسی
دانست. ايشان همچنين از زحمات و تلاشهاي كارگروهها و كليه دستگاههاي اجرايي
منطقهستان در خصوص ارائه عملكرد معقول در هفته پدافند غيرعامل سال گذشته و كسب رتبه
دوم در سطح اســـــتان تقدير و تشكر و از آنان
خواســـــت تا در هفته پدافند غيرعامل سالجاري نيز در يك حركت بسيجي پایان تلاش و انرژي
خود را براي برگزاري هرچه بهتر هفته نكوداشت پدافند غيرعامل منطقهستان بكارگيرند