قاطی پاتی

حضور اداره كل پدافند غيرعامل و قرارگاه پدافند سايبري اســـــتان اصفهان در نمايشگاه بين المللي كامپيوتر و اتوماسيون اداري (Autocom 2017) • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

روز گذشته بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كامپيوتر و اتوماسيون اداري در محل نمايشگاههاي بين المللي اســـــتان اصفهان باحضور سيستاني معاون توسعه مديريت و منابع انساني اســـــتاندار ، مديران اســـــتاني و مسئولين كشوري واســـــتاني حوزه ICT افتتاح انجام گرفت .

به نقل رویدادنگار اس ام وب، صفدريان مديركل پدافند غيرعامل اســـــتان اصفهان : حضور در نمايشگاه بين المللي كامپيوتر و اتوماسيون اداري فرصت و ظرفيتي جهت تشريح رويكردهاي حاكميت و ترويج دفاع سايبري همه جانبه جهت سطوح مختلف بازديدكنندگان اعم از متخصصين دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي و عموم را فراهم مي آورد

روز گذشته بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كامپيوتر و اتوماسيون اداري در محل نمايشگاههاي بين المللي اســـــتان اصفهان باحضور سيستاني معاون توسعه مديريت و منابع انساني اســـــتاندار ، مديران اســـــتاني و مسئولين كشوري واســـــتاني حوزه ICT افتتاح انجام گرفت .

حضور اداره كل پدافند غيرعامل و قرارگاه پدافند سايبري اســـــتان اصفهان در نمايشگاه بين المللي كامپيوتر و اتوماسيون اداري (Autocom 2017)

در اين نمايشگاه كه با دنبال ارتقاء سطح كيفي خدمات و همچنين معرفي تكنولوژي هاي نوين به جامعه دنبال از تاريخ ۳۰ آبان لعايت ۴ آذرماه ۹۶ برگزار مي شود، اداره كل پدافند غيرعامل اســـــتان نيز در ادامه اقدامات گسترده سالهاي اخير در پياده سازي ، پيگيري و راهبري اهداف قرارگاه پدافند سايبري ، براي نخستين بار اقدام به مشاركت و برپايي غرفه اي تحت عنوان پدافند سايبري اســـــتان با دنبال هشدار رساني و فرهنگ سازي حوزه پدافند غيرعامل بويژه در حوزه سايبر نموده اســـــت .

صفدريان مديركل پدافند غيرعامل و دبير قرارگاه پدافند سايبري اســـــتان در مصاحبه با جرائد اســـــتاني در اين نمايشگاه، ضمن تبيين و تشريح اهداف و رويكردهاي حوزه پدافند سايبري بيان كرد: اين حیاتی فرصت و ظرفيتي جهت تشريح رويكردهاي حاكميت و ترويج دفاع سايبري همه جانبه جهت سطوح مختلف بازديدكنندگان اعم از متخصصين دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي و عموم را فراهم مي آورد و با توجه به اينكه اســـــتان اصفهان پس از پایتخت بالاترين پتانسيل علمي و تجربي در زمينه هاي مختلف ICT و سرآمد در حوزه سايبري بويژه امنيت سايبري مي باانجام گرفت، حضور اداره كل پدافند غيرعامل مي تواند در ادامه تلاشهاي قبلي ، انگيزش و جلب مشاركت بهتري براي شركتها و فعالين بخش خصوصي در زمينه امنيت و پدافند سايبري ، ايجاد نمايد و پتانسيل مذكور را در راســـــتاي اهداف پدافند سايبري اســـــتان رهنمود نمايد.