قاطی پاتی

دلیل خانومان قاجار چاق بودند؟ • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

دلیل خانومان قاجار چاق بودند؟

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

دلیل خانومان قاجار چاق بودند؟

حتماً تا به حال تصویر ها زیادی را از خانومان دوره قاجار بویژه دوره ناصری دیده‌اید و شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باانجام گرفت که دلیل آن خانومان تا این حد چاق و فربه بوده‌اند. یکی از دلایلش علاقه آقاان به خانومان چاق بوده!
طایفه قاجار، آخرین سلسه ترک تبار حاکم بر ایران بودند که حکومت آنها به دست رضا خان پهلوی برانداخته انجام گرفت. در زمان قاجار نیز مانند سایر طوایف ترک زمامدار حکومت ایران، چاقی یکی از ملاکهای زیبایی و دلربایی خانوم به شمار میرفت! به صورت حتم این مسئله در زمان قاجار به اوج خود رسید و آقاان قاجار زیاد از سایر سلسله‌های ترک به این موضوع اهمیت میدادند.
در زمانهای قدیم (پیش از رنسانس) چاقی در کشورهای غربی نشان از ثروت و مکنت بود و این طور تلقی میانجام گرفت که افراد چاق اســـــت، توانایی نیکو خوردن و چاق انجام گرفتن را به واسطه ثروتمندی، دارند. این مسئله تا جایی در میان طبقه اشراف غرب حائز اهمیت بود که حکام و ثروتمندان پس از صرف غذا به عمد (مثلا با بردن انگشت به حلق) کل غذای خورده انجام گرفته را برمیگردانند تا معده خالی شود و از نو به خوردن بپرداخانومد! در مقابل فقرا، هیکلهایی نحیف و لاغر داشتند که ناشی از عدم بضاعت مالی و صرف غذای معقول تلقی میانجام گرفت اما چاقی در میان قاجاریان، نوعی زیبایی برای خانومان به شمار میرفت. چنان که با دقت در تصویرهای به جا مانده از آن دوره درمییابیم، تعداد خانومان چاق زیاد افزایش از آقاان فربه بوده اســـــت.
دختر بزرگ ناصرالدین شاه
ایرانیان ملاک زیبایی خانوم را به جای صورت، به چاقی اومی دانستند و همواره خانومان فربه، از محبوبیت افزایشی در دربار شاهان قاجار برخوردار بودند. کارلا سرنا، نویسنده و روخانومامه نگار فرانسوی پس از دیدار با انیس الدوله در سال ۱۲۹۴ هجری قمری، در خاطرات خود درباره وی می نویسد:
زیاد چاق و درشت اندام اســـــت و غذای زیادی می خورد… حتی به من خورده می گیرد و لاغر و خشکیده‌ام… می گوید آقاان ایرانی خانومان چاق را دوست دارند و هر چه خانومی فربه تر باانجام گرفت نزد شوهرش عزیز تر و مقرب تر اســـــت…
همچنین نقل انجامه اند که روزی یکی از اشراف زادگان اروپائی در این باب از شاه قاجار سوال می کند و جویای علت می شود که دلیل خانومان چاق در دید او زیباترند و شاه قاجار در پاسخ می گوید:
شما به هنگام مراجعه به قصابی گوشت می ستانید یا اســـــتخوان!؟
در میان همین خانومان چاق، علاوه بر شکم بزرگ، داشتن غبغب یکی از حیاتی ترین زینت های خانوم به شمار می رفته اســـــت و باز نقل انجام میدهند انیس الدوله (که زیباترین خانوم عهد قاجار با معیار آن زمان به شمار می رفته) دارای غبغبی زیاد بزرگ و به اصطلاح هفت طبقه بوده اســـــت.