قاطی پاتی

دولت ‌امتیازات زیادی برای اســـــتفاده از پیام‌رسان داخلی مصوب انجام • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

 مدیر کمیسیون امنیت ملی و سیاســـــت خارجی مجلس گفت: دلیلی ندارد در بستر تلگرامی که مراکز و سرورهای آن در اختیار کشورهای خصم و رژیم صهیونیستی اســـــت بخواهیم حرکت کنیم.

به نقل تسنیم ازبروجرد، علاءالدین بروجردی ظهر امروز در جلسه شورای اداری منطقهستان بروجرد که در فرمانداری این منطقهستان برگزار انجام گرفت در رابطه با اســـــتفاده از شبکه‌های مجازی ایرانی و فیلتر انجام گرفتن تلگرام اظهار داشت: اســـــتفاده از شبکه‌های فضای مجازی ایرانی، محصولی ایرانی و در اختیار خودمان اســـــت و در اختیار بیگانه نیست.

وی افزود: تلگرام موضوع پر سر و صدایی بود، در کمیسیون جلسه مفصلی گذاشتیم و در مجلس نیز به جد دارد دنبال می‌شود؛ سیاســـــت نظام در این زمینه منطقی و قابل دفاع اســـــت و ابداً ما باید توانمندی خود را بروز دهیم.

مدیر کمیسیون امنیت ملی و سیاســـــت خارجی مجلس عنوان انجام: ما ملتی نیستم که همه چیزمان را مانند عربستان، دیگران بخواهند به خوردمان دهند و غذای آماده جلویمان بگذارند؛ ما  زمانی در دوران جنگ و در دفاع از کشورمان موشک نداشتیم  اما امروز جزء تعداد کشور رده یک دنیا در زمینه موشک‌سازی هستیم که این نشان می‌دهد اســـــتعدادها در این کشور زیاد بالا اســـــت پس دلیل ندارد که ما در بستر تلگرامی که مراکز و سرورهای آن در اختیار کشورهای خصم و رژیم صهیونیستی اســـــت بخواهیم حرکت کنیم.

وی بیان انجام: در بحث پیام‌رسان داخلی ظرفیت‌سازی دارد انجام می‌‌گیرد و زیادی از امتیازات از جمله اینترنت رایگان را دولت مصوب انجامه و می‌تواند به سرعت جایگزین شود تا بتوانیم از توانمندی‌های ملی خودمان اســـــتفاده کنیم.

بروجردی گفت: نگرانی که خیلی ها القا می‌کنند که پیام رسان داخلی امنیت ندارد اینطور نیست؛ قانونی دولت تهیه انجامه اســـــت که در مجلس داریم به صورت طرح دنبال می‌کنیم تا حریم افراد محفوظ باانجام گرفت؛ اخیرا در مالزی برای چنین کاری شش سال خانومدان و در آلمان ۵۰ میلیون یورو جریمه  تعیین انجام گرفته که مبلغ بالایی اســـــت.

وی تصریح انجام: این موضوع به طور حتم باید چارچوب پیدا کند به صورت حتم در همان قانونی که مجلس تصویب خواهد انجام به این موضوع هم پرداخته می‌شود.