قاطی پاتی

دیدار مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشور با فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

سردار جلالی مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشور با امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش دیدار انجام.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، سردار جلالی
مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشور باتفاق جانشین و تنی تعداد از معاونین این سازمان
با امیر سرلشکر موسوی فرمانده  ارتش دیدار
و گفتگو انجام.

در ابتدای دیدار
سردار جلالی ضمن تبریک انتصاب امیر موسوی ،
 ارتش جمهوری اسلامی را
یکی از
پایه گزاران
پدافند غیر عامل و
عناصر
خدمتگزار ، فداکار و ایثارگر دوران ۸ ساله دفاع مقدس که شهامت و جسارت تعدی و
تجاوز به کشور را از دشمنان گرفته و محیطی پایدار و باثبات فراهم آورده اســـــت
ذکر نمود.

دیدار مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشور با فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی

درادامه این دیدار پیرامون اهداف
پدافند غیر عامل و زمینه های همکاری مشترک فی مابین این سازمان و ارتش از
جمله؛اســـــتفاده بهینه از ظرفیت های ارتش خصوصا در حوزه بهداشت و درمان، تولید ظرفیت
های خاص در راســـــتای مبارزه با تهدیدات حوزه زیستی و سلامت، ایجاد کارگاه های تعلیمی
به فرماندهان و عوامل مرتبط ارتش خصوصا در حوزه سایبری در راســـــتای اهداف پدافند غیر
عامل،اســـــتفاده از توان و نیروها در قرارگاه های اســـــتانی، ایجاد زمینه های مقابله با
تهدیدات سایبری و بیولوژیک، تهیه لوازم و تجهیزات لازم جهت مقابله با بحران های
ناشی از جنگ،تعلیم و بالابردن سطح آمادگی فرماندهان و نیروهای مرزی جهت مقابله با
تهدیدات حوزه زیستی وحملات بیولوژیک، ایجاد کارگا های تعلیمی و تبادل هشدارات،عملیات
و شناخت فرماندهان در زمینه آفند و پدافند سایبری،تهدیدات متوجه ارتش در حوزه های
سایبری و زیستی،طرح پدافندزیستی ناحیه ای درکنترل نظامی در حوزه زیستی،مطالعه
اقدامات ارتش های دیگر کشورها در حوزه های مختلف پدافندی از جمله زیستی،توانمند
سازی ارتش در حوزهای مورد نظر سازمان پدافند در زمان بروز حادثه و تهدید،حضور ارتش
در ساختار  و تخصص های خاص پدافندی،تولید
زیرساخت های ملی در ارتش در حوزه سایبری،آشنا سازی عوامل و نیروهای ارتش در حوزه
تهدیدات نوین،آمادگی تجهیزاتی از جمله آزمایشگاه و درمانگاه جهت برخورد با تهدید،اســـــتفاده
از ظرفیت های دانشگاه پدافند سایری در ارتش مباحثی مطرح گردید.

دیدار مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشور با فرماندhttps://paydarymelli.ir/files/fa/news/1396/10/19/82863_966.jpgه کل ارتش جمهوری اسلامی

در خاتمه مقرر انجام گرفت ضمن توسعه همکاری ،
هماهنگی لازم در راســـــتای سیاســـــت ها و راهبردهای آتی و پیشبرد اهداف و پلن های
مشترک بین سازمان پدافند غیر عامل و ارتش جمهوری اسلامی با حضور کارشناسانی از
سازمان و ارتش انجام پذیرفته، محورهای همکاری مشخص شود همچنین سازمان پدافند غیر
عامل در راســـــتای آشنایی و شناخت تهدیدات کارگاه های تعلیمی برگزار نماید.