قاطی پاتی

رعایت الزامات پدافند غیرعامل در مبحث 21 ساختمان باید به صورت جدی تر پیگیری شود • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶

مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان در جلسه مشترک با هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان اســـــتان

جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی و پدافند غیرعامل اســـــتانداری خوزستان با حضور مدیر کل پدافند غیرعامل اســـــتانداری خوزستان و ریاســـــت سازمان نظام مهندسی اســـــتان برگزار انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، در این جلسه ساز وکار اجرایی انجام گرفتن ضوابط مبحث بیست و یکم مقررات ملی
ساختمان ایران در اســـــتان خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید موضوع
اجرایی انجام گرفتن مبحث بیست و یکم با آرزونجام توسعه ی همکاری و تعامل تخصصی در قالب
کارگروه هایی متشکل از نمایندگان اســـــتانداری خوزستان و سازمان نظام مهندسی ساختمان
در دستور کار کارگروه راه و منطقهسازی شورای پدافند غیرعامل اســـــتان قرار گیرد
.

حری در جلسه مشترک با هیئت مدیره نظام مهندسی شاختمان خوزستان: رعایت الزامات پدافند غیرعامل در مبحث 21 ساختمان باید به صورت جدی تر پیگیری شود