قاطی پاتی

زیاد از 400 پلن در هفته پدافندغیرعامل در اســـــتان خراسان جنوبی اجرا خواهد انجام گرفت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

مدیر کل پدافندغیرعامل اســـــتانداری خراسان جنوبی:

مدیر کل پدافندغیرعامل اســـــتانداری خراسان جنوبی که در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه منطقهستان بیرجند ، نقل کرد می گفت با بیان مطلب فوق افزود: در هفته پدافندغیرعامل سالجاری در اســـــتان خراسان جنوبی با همت دستگاه های اجرایی زیاد از ۴۰۰ پلن شامل رزمایش؛ همایش، دوره تعلیمی و … در سطح اســـــتان اجرایی خواهد انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، مدیر کل پدافندغیرعامل اســـــتانداری خراسان
جنوبی که در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه منطقهستان بیرجند ، نقل کرد می گفت
با بیان مطلب فوق افزود: در هفته پدافندغیرعامل سالجاری در اســـــتان خراسان جنوبی با
همت دستگاه های اجرایی زیاد از ۴۰۰ پلن شامل رزمایش؛ همایش، دوره تعلیمی و …
در سطح اســـــتان اجرایی خواهد انجام گرفت.

مشیر الحق عابدی با بیان اینکه در این جلسه رابطین کمیته های
پدافندغیرعامل درمحضر نماینده ولی فقیه حضور یافته اند تصریح انجام: طی یکسال گذشته،
اقدامات قابل قبولی در این بخش انجام گرفته اســـــت که جای تقدیر و تشکر دارد.

زیاد از 400 پلن در هفته پدافندغیرعامل در اســـــتان خراسان جنوبی اجرا خواهد انجام گرفت

وی، با اشاره به نامگذاری روز هشتم آبان
ماه به عنوان روز پدافندغیرعامل که مصادف با سالروز دستور تشکیل سازمان
پدافندغیرعامل کشور توسط مقام معظم رهبری اســـــت، ادامه داد: امسال از ششم لغایت
دوازدهم آبان ماه به عنوان ایام هفته پدافندغیرعامل نامگذاری انجام گرفته اســـــت.

عابدی، با بیان اینکه پدافندغیرعامل در اصل همان پیشگیری پیش از وقوع
حادثه اســـــت افزود: در صورت رعایت اصول پدافندی هیچ گاه کشور به مرز بحران و اضطرار
نخواهد رسید دلیل که ما از قبل با پیش بینی همه تهدیدات، راه را بر وقوع هر گونه
خطری بسته ایم.

مدیر کل پدافندعامل اســـــتانداری، با تاکید بر
اینکه دنبال از برگزاری این پلن گسترش فرهنگ پدافندغیرعامل در سطح جامعه اســـــت
تصریح انجام: در صورتی که ما قواعد کاری خود در بخش پدافندغیرعامل را بر مبنای
تهدیدات آقام محور پیش ببریم، قطعا نتیجه بهتری حاصل خواهد انجام گرفت.

وی در پایان نقل کردان خود، پدافندغیرعامل را
عامل مصونیت کل جامعه دانست و اظهار داشت: در صورت اینکه این اصل حیاتی بنابر
فرمازیاد مقام معظم رهبری به یک اصل همیشگی تبدیل شود، قطعا ما در فردا با تهدیدات
و به تبع آن آسیب پذیری کاهشی مواجه خواهیم بود.