قاطی پاتی

سامان دهي امور عمراني و خدمات فني در مرز مهران • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

سامان دهي امور عمراني و خدمات فني در مرز مهران

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

عسگری، مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتان مرکزی گفت: تامین آب شرب عوامل و آقام در مهران در ایام پیاده روی اربعین حسینی(ع) نکته ی قابل تاملی اســـــت که باید نیازسنجی شود و همچنین مدیریت لازم بر ماشین آلات مورد نیاز زیاد اهمیت داشته و با توجه به احتمال بارندگی در آن ایام تدابیر لازم بایستی اتخاذ گردد.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، مجید عسگری مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتان مرکزی و دبیر ستاد اربعین حسینی(ع) اســـــتان طی نشستی با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روز یکشنبه هفته جاری با ارائه گزارش از بازدید میدانی به عمل آمده از اســـــتان ایلام(منطقه مهران) و اشاره به افزایش نقش اســـــتان در حوزه خدمات نسبت به فعالیت های عمرانی در ایام مراسم اربعین حسینی خواســـــتار همکاری مجدانه بنیاد مسکن در سامان دهی امور عمرانی و خدمات فنی در مراسم پیاده روی اربعین سید و سالار شهیدان انجام گرفت. 

سامان دهي امور عمراني و خدمات فني در مرز مهران

عسگری در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارش از وضعیت منطقه مهران و پایانه مرزی آن با توجه به بازدید میدانی به عمل آمده عنوان داشت در سال گذشته کارهای عمرانی نیکوی در مهران توسط ستاد اربعین حسینی(ع) اســـــتان صورت پذیرفته اســـــت اما امسال با آرزونجامی متفاوت نگاه صرفا عمرانی نخواهیم داشت و در حوزه ی خدمات به صورت پویا نقش موثر در ناحیه ایفا خواهیم انجام. دبیر ستاد اربعین حسینی(ع) اســـــتان با اشاره به افزایش ظرفیت خدمات و کمک رسانی از انتخاب مکانی مشخص جهت برپایی سایت ارائه ی خدمات به صورت منسجم رویداد داد و از مهندس رضافرح مدیرکل بنیاد مسکن خواســـــت تا طی بازدید میدانی از مهران برآوردهای لازم انجام شود.

در ادامه این نشست عسگری تصریح انجام: تامین آب شرب عوامل و آقام در مهران در ایام پیاده روی اربعین حسینی(ع) نکته ی قابل تاملی اســـــت که باید نیازسنجی شود و همچنین مدیریت لازم بر ماشین آلات مورد نیاز زیاد اهمیت داشته و با توجه به احتمال بارندگی در آن ایام تدابیر لازم بایستی اتخاذ گردد.

دبیر ستاد اربعین حسینی(ع) اســـــتان در ادامه این نشست با اشاره به برپایی بیمارستان صحرایی اســـــتان در مرز مهران از بنیاد مسکن جهت حمل، اســـــتقرار و برپایی تاسیسات بیمارستان صحرایی همکاری لازم را مطالبه نمود. عسگری با اشاره به نیاز مهران به منطقهدار معین در ایام پیاده روی اربعین بیان داشت وقتی در یک منطقه پانزده هزار نفری روزانه تعداد برابر ظرفیت تردد انجام میشود در واقع ظرف سه روز به اندازه ی سه ماه تولید زباله اتفاق افتاده اســـــت که مدیریت ماشین های حمل زباله و نیروها باید دنبالمند باانجام گرفت که آقام با مشکلی روبرو نشوند.

مهندس رضا فرح مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اســـــتان در ادامه ی این نشست از آمادگی این ارگان جهت همکاری و خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی(ع) اســـــتان رویداد داد.

در پایان عسگری با انتخاب مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اســـــتان به عنوان مسئول کمیته امور عمرانی و خدمات فنی ستاد اربعین حسینی(ع) اســـــتان، همکاری همه اعضای ستاد را در برگزاری هرچه با شکوه تر این مراسم مورد تاکید قرار داد.