قاطی پاتی

سمینار تخصصی پدافند غیر عامل باموضوع تهدیدات ناشی از نهاده های وارداتی طیور برگزار انجام گرفت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

در این سمینار پیامدهای ناشی از تحریم اقتصادی بر روی نهاده های وارداتی از منظر پدافند اقتصادی و زیستی بحث و تبادل هشدارات انجام گرفت و راهکارهای برون رفت از مخاطرات زیستی و اقتصادی سیاسی و جنگ روانی از تحریم مورد بررسی قرار گرفت.

سمینار تخصصی پدافند غیر عامل باموضوع تهدیدات ناشی از نهاده های وارداتی طیور  با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی و موسسه سرم سازی رازی و نمایندگان حوزه پدافند غیر عامل وزارت جهاد کشاورزی و معاونت بهبود دامی وزارت متبوع و کارگروه کشاورزی و امنیت غذایی شورای پدافند غیر عامل اســـــتان پایتخت و جمعی از مدیران عامل اتحادیه مرغ گوشی و تخمگذار و صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور در محل سازمان جهاد کشاورزی اســـــتان پایتخت برگزار انجام گرفت.

سمینار تخصصی پدافند غیر عامل باموضوع تهدیدات ناشی از نهاده های وارداتی طیور برگزار انجام گرفت
در این سمینار پیامدهای ناشی از تحریم اقتصادی بر روی نهاده های وارداتی از منظر  پدافند اقتصادی و زیستی بحث و تبادل هشدارات انجام گرفت و راهکارهای برون رفت از مخاطرات زیستی و اقتصادی سیاسی و جنگ روانی از تحریم مورد بررسی قرار گرفت.

بیماری تنفسی فوق حاد پرندگان وتهدیدات آن از نگاه پدافند غیر عامل از دیگر موضوعات این سمینار بود.