قاطی پاتی

شبکه های اجتماعی تهدید یا فرصت؟/ردپای پررنگ فضای مجازی بر خانومدگی آقام • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

به نقل پایدای ملی، در قرن بیست ویکم که بانام هزاره فناوری هشدارات شناخته می شود وسایل ارتباط جمعی نقش حیاتیی در خانومدگی بشر دارند.طی دهه های گذشته ابزارهای ارتباطی گوناگون توانسته اند جایگاه خود را در بدنه خانومدگی فردی و اجتماعی ما باز کنند.خانواده معاصر خانواده رسانه ای اســـــت،خانواده ای که رسانه عضوی از آن اســـــت.

امروزه در لحظه هایی که با دیگران هستیم و آنگاه که در خلوت بسر می بریم ابزارهای ارتباط جمعی همچون یار جدانانجام گرفتنی جایگاه خود را در کنارمان تثبیت نموده اند،اینترنت یکی از تأثیر گذارترین وسایل ارتباط جمعی اســـــت که به یکی از محبوب ترین ابزارهای ارتباطی بدل گشته اســـــت.

در جامعه جدید که تعاملات اجتماعی درآن روبه کاهش اســـــت شبکه های اجتماعی تحت عنوان یک تعامل اجتماعی مجازی و فراگیر در سطح جهانی جایگزینی برای تعاملات ازدست رفته انسانی انجام گرفته اند.

شبکه های اجتماعی تهدید یا فرصت؟/ردپای پررنگ فضای مجازی بر خانومدگی آقام

به یقین شما چه زیاد از اندازه از شبکه های اجتماعی اســـــتفاده کنید ویا یک کاربر ساده باشید با اســـــتفاده محدود،سوالاتی در خصوص مزایا ومعایب شبکه های اجتماعی خواهید داشت.آیا این شبکه ها بهره وری انسانها را بالاتر می برد و یا فقط وقت گران بهای او را هدر می دهد؟ این شبکه ها چه میزان امن هستند؟ آیا فضای مجازی آنگونه که از نامش بر می‌آید فقط مختص فضای مجازی اســـــت یا بر خانومدگی حقیقی افراد نیز تأثیر می گذارد؟بهتر اســـــت پیش از آنکه بر روی این شبکه ها چه از لحاظ مالی وچه از لحاظ زمانی سرمایه گذاری کنیم از مزایا و معایب آنها آگاه شویم.

رد و بدل انجامن اخبار وهشدارات با سرعت بالا،ارتباط جهانی،به اشتراک گذاشتن مطالب و هشدارات،تبلیغات رایگان و ازبین بردن بعد مکانی و زمانی از جمله مزیت های شبکه های اجتماعی اســـــت.

حال این سوال پیش می‌آید که شبکه های اجتماعی درکنار مزایایی که دارند چه معایبی می توانند داشته باشند؟

مزاحمت های سایبری،جعل هویت وکلاهبرداری،اتلاف زمان،نقض امنیت وبه خطر افتادن حریم شخصی،آسیب های روانی و رفتاری از جمله اضطراب،افسردگی و ازهمه حیاتیتر فروپاشی نظام خانواده و ازبین رفتن صمیمیت بین اعضای خانه از جمله معایب شبکه های اجتماعی اســـــت.

شبکه های اجتماعی تهدید یا فرصت؟/ردپای پررنگ فضای مجازی بر خانومدگی آقام

آیا شبکه های اجتماعی روی هم رفته برای جامعه مفید هستند یا مضر؟

درجمع بندی نیکوی ها وبدی های شبکه های اجتماعی باید بگوئیم بهتر اســـــت ازآنها با احتیاط و داشتن هشدارات کافی اســـــتفاده انجام.شبکه های اجتماعی همانند هر وسیله ارتباطی مزایا و معایبی دارند که درصورت اســـــتفاده درست از آنها امکان رانجام گرفت و ارتقاء سطح علم در جامعه فراهم می شود و در صورت اســـــتفاده نادرست از آنها نتایج غیر قابل جبرانی دامنگیر جامعه خواهد بود.

سرهنگ حسن کوره بلاغی مدیر پلیس فتای آذربایجان غربی  با اشاره به کشف ۹۴درصدی جرائم سایبری اظهار داشت:با تلاش همکاران پلیس فتای اســـــتان ۹۴درصد جرائم سایبری در ۷ماهه سال جاری کشف وتعداد ۵۰۱نفر دراین حوزه شناسایی،دستگیر و تحویل مراجع قضایی انجام گرفتند.

شبکه های اجتماعی تهدید یا فرصت؟/ردپای پررنگ فضای مجازی بر خانومدگی آقام

وی ضمن تفکیک حوزه جرائم سایبری گفت:۵۵درصد از جرائم سایبری اســـــتان مربوط به هتک حیثیت ونشر اکاذیب بوده و ۲۸درصد آن مربوط به جرائم مالی و اقتصادی و۱۱درصد جرائم اجتماعی  اســـــت.

سرهنگ کوره بلاغی ضمن بیان اینکه ۸۱درصد مجرمان سایبری آقا و ۱۹درصد آنان خانوم هستند،گفت:کارشناسان پلیس فتای اســـــتان با اشرافیت تکمیل و رصد فضای مجازی آماده مقابله با مجرمان فضای مجازی هستند.

وی در زمینه اســـــتفاده مخاطبان از شبکه های اجتماعی اظهار داشت:توصیه پلیس فتا به مخاطبان شبکه های اجتماعی این اســـــت که بنا به ضرورت دراین شبکه ها حضور داشته باشند.

سرهنگ کوره بلاغی گفت:بارگذاری واشتراک گذاری تصویر و هشدارات شخصی علی الخصوص برای بانوان تهدیدی جدی از جانب کلاهبرداران محسوب انجام گرفته و مورد سوء اســـــتفاده آنان قرار می گیرد.