قاطی پاتی

شرکت کنندگان در نشست بروکسل تعهد خود به برجام را اعلام انجامند • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

نماینده عالی اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس در نشست بروکسل که در پی خروج آمریکا از برجام شد تعهد خود به برجام را اعلام انجامند.

به نقل اس ام وب، در پی خروج آمریکا از برجام (پلن جامع اقدام مشترک)، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور امنیتی و سیاســـــت خارجی و وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در بروکسل دیدار انجامند. شرکت کنندگان در این نشست:

شرکت کنندگان در نشست بروکسل تعهد خود به برجام را اعلام انجامند

– تعهد خود در اجرای تکمیل و موثر برجام را که به اتفاق آراء در قطعنامه
۲۲۳۱ شورای امنیت به عنوان عنصری کلیدی در ساختار نظام عدم اشاعه هسته‌ای
جهانی و یک دستاورد دیپلماتیک قابل توجه مورد تاکید قرار گرفته اســـــت،
یادآوری انجامند.

– با اظهار تاسف از خروج آمریکا از برجام، بر اینکه رفع تحریم‌های مرتبط
هسته‌ای و عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران بخش‌های اساسی توافق
(برجام) را تشکیل می‌دهد، صحه گذاردند. آن‌ها (همچنین) بر تعهد خود به
ایجاد اطمینان نسبت به ادامه تحقق اهداف تاکید انجامه و موافقت انجامند که
گفتگو‌های خود را در راســـــتای این دنبال تعمیق بخشند.

– به طور ویژه متعهد انجام گرفتند که مباحث کارشناسی فشرده‌ای را با ایران در
خصوص مسائل زیر، با دنبال رسیدن به راه حل‌های عملی (ظرف مدت تعداد هفته فردا)
آغاز کنند:

/ حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران

/ ادامه فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران و تعاملات مالی مربوطه

/ تعاملات موثر بانکی با ایران

/ ادامه روابط حمل و نقل موثر دریایی، زمینی و هوایی و خط آهن با ایران

/ تامین افزایش اعتبارات صادراتی اتحادیه اروپا و ایجاد راه‌های ویژه در
حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای و تجاری با دنبال تسهیل همکاری‌های اقتصادی و
مالی شامل ارائه حمایت‌های عملی از تجارت و سرمایه گذاری

/ تکمیل و اجرای افزایش یادداشت تفاهم و قرارداد‌های منعقده بین شرکت‌های اروپایی و طرف‌های ایرانی،

/ سرمایه گذاری افزایش در ایران،

/ حمایت از فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا و تامین فضای اطمینان بخش حقوقی،

/ ایجاد هر چه افزایش فضای شفاف و قانونمند اقتصادی

/ یک بار دیگر عزم و اراده خود را برای اجرای برجام در همه بخش‌های آن
همراه با حسن نیت و در فضایی ساخانومده مورد تاکید قرار داده و موافقت انجامند
به مشورت‌های فشرده خود در همه سطوح و با سایر اعضای برجام ادامه دهند.