قاطی پاتی

شناخت تهدیدات، اصلی حیاتی در اجرای پدافند غیر عامل اســـــت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری کرمان در سومین جلسه تعلیمی دبیران پدافند غیرعامل که در سالن شهید مرتضوی اســـــتانداری کرمان برگزار انجام گرفت، گفت: یکی از اصول حیاتی و اساسی در اجرای پدافند غیرعامل شناخت تهدیدات جهت کاهش آسیب پذیری ، افزایش بازدارندگی و صیانت از دارایی ها می باانجام گرفت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، پیمان سلاجقه در سومین جلسه تعلیمی رابطین پدافند غیرعامل
اســـــتان که با هم با ستاد بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل و با حضور دبیران دستگاه ها
و فرمانداری های اســـــتان روز یکشنبه ۲۳ مهرماه جاری در سالن شهید مرتضوی اســـــتانداری
کرمان برگزار انجام گرفت، افزود: دنبال از پدافند غیرعامل مدیریت داخلی کشور در شرایط
اضطراری اســـــت.

وی تصریح انجام: دنبال از برگزاری هفته پدافند غیرعامل آشنایی
همگانی آقام با موضوعات پدافند غیرعامل و تمرین آمادگی دستگاه ها در برابر تهدیدات
احتمالی می باانجام گرفت.

شناخت تهدیدات، اصلی حیاتی در اجرای پدافند غیر عامل اســـــت.

سلاجقه با بیان تعاریف و تأکید بر سیاســـــت های ابلاغی مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل مصون سازی
پیکره جامعه و نظام مدیریتی اســـــت و دستگاه ها باید به سمتی هدایت شوند که در مواقع
بروز بحران و شرایط اضطراری وظایف اصلی خود را در جهت خدمات رسانی به آحاد جامعه و
به نحو مطلوب انجام دهند.

گفتنی اســـــت مهدی بیطرفان، دبیر انجمن علمی پدافند غیرعامل
کشور و کامروافر مدرس پدافند غیرعامل در جلسه تعلیمی دبیران پدافند غیرعامل سراسر
اســـــتان به ایراد نقل کردرانی پرداختند.