قاطی پاتی

شناسايي تهديدات در حوزه تأسيسات شركت گاز اســـــتان لرستان • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

بازديد مهندس مولوي معاون اداره كل پدافند غيرعامل وزارت كشور از پروژه هاي شركت گاز لرستان

به نقل رویدادنگار اس ام وب، در اين بازديد كه با حضور مولوي معاون اداره كل پدافند
غيرعامل وزارت كشور، سيف مدير كل پدافند غيرعامل اســـــتانداري، شمس مدير عامل شركت
گاز اســـــتان انجام انجام گرفت. شمس به بيان وضعيت شركت گاز اســـــتان، تأسيسات و موقعيت آن
پرداخت و مجموعه اقدامات شده در حوزه پدافند غيرعامل را بيان كرد.

بازديد مهندس مولوي معاون اداره كل پدافند غيرعامل وزارت كشور از پروژه هاي شركت گاز لرستان

در ادامه مولوي با اشاره به لزوم شناسايي تهديدات در حوزه
تأسيسات شركت گاز اســـــتان بيان داشتند از راههاي حفظ و نگهداري سرمايه ها اشاعه
فرهنگ پدافند غيرعامل مي باانجام گرفت. همچنين با توجه به جايگاه ويژه پدافند غيرعامل در
صنعت گاز، تعلیم منسجم و علمي در آن خصوص ضروري مي باانجام گرفت.