قاطی پاتی

شیعه و سنی در جمهوری اسلامی در دشوارترین میدان‌ها کنار یکدیگرند • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهیدانی اســـــتان سیستان و بلوچستان:

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهیدانی اســـــتان سیستان‌وبلوچستان که در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۶ برگزار انجام گرفته بود، صبح امروز در محل این همایش در زاهدان منتشر انجام گرفت.

به نقل اس ام وب، حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به علاقه عمیق خود به آقام سیستان و بلوچستان، آقام بلوچ را گرم، صمیمی، با صفا و با اســـــتعداد، و آقام سیستان را از لحاظ گذشته تاریخی در بین همه اقوام ایرانی، کم‌نظیر و درخشان توصیف و خاطرنشان انجامند: با وجود این اســـــتعدادهای سرشار، در دوران قاجار و پهلوی به آقام سیستان و بلوچستان بی‌اعتنایی می‌انجام گرفت و همین موجب انجام گرفت که اســـــتعدادهای آقام بروز نکند.

شیعه و سنی در جمهوری اسلامی در دشوارترین میدان‌ها کنار یکدیگرند

ایشان، خدمات انجام‌انجام گرفته در این ناحیه در سالهای پس از انقلاب را نشانه محبت دوطرفه آقام و نظام دانستند و با اشاره به نیازهای مطرح‌انجام گرفته از جانب اســـــتاندار در این دیدار افزودند: نیازهای آقام اســـــتان همچون آب‌شیرین‌کن و خط آهن را باید از طریق مسئولان ارانجام گرفت دولتی به‌طور جدی دنبال کنید و با میدان آوردن بخش خصوصی، اســـــتفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز امکان‌پذیر خواهد انجام گرفت.

رهبر انقلاب اسلامی، سیستان‌وبلوچستان را همچون اســـــتانهای انجامستان و گلستان مظهر وحدت اسلامی و الگوی همکاری و خانومدگی برادرانه شیعه و سنّی برای دنیا دانستند و با تأکید بر هوشیاری در مقابل تفرقه‌افکنی دشمن گفتند: شهادت یک نوجوان سنّی در دفاع مقدس و یا شهادت یک مولوی اهل سنت به علت دفاع از انقلاب اسلامی به‌دست ضدانقلاب، نشان می‌دهد برادران شیعه و سنی در جمهوری اسلامی در دشوارترین میدان‌ها در کنار یکدیگر حاضرند و باید با کارهای فرهنگی و هنری این حقایق و وحدت واقعی را مجسم و نمایان انجام.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل جاهلیت مدرن با وجود تحریم و همه توطئه‌های نظامی و فرهنگی دشمنان را مرهون قدرت ایمان و فداکاری آقام خواندند و گفتند: مظهر تکمیل ایمان راسخ در خانومجیره‌ی زیاد حیاتی ایمان و مقاومت، شهیدان و ایثارگران هستند، بنابراین نظام اسلامی به تعظیم و تکریم شهیدان نیازمند اســـــت.