قاطی پاتی

فرهنگ سازي مقوله پدافند غير عامل از طريق چاپ مقالات علمي در مطبوعات + تصویر • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

معاون حقوقي،امور مجلس و اســـــتان ها و رئيس كميته پدافند غير عامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تأكيد بر حفاظت از اسناد و پرونده هاي موجود و ديجيتال سازي آنها و فرهنگ سازي مقوله پدافند غير عامل از طريق چاپ مقالات علمي در مطبوعات رویدادداد.

در آستانه فرا رسيدن هفته پدافند غير عامل جلسه مشتركي با حضور سيد
هادي حسيني معاون حقوقي،امور مجلس و اســـــتان ها و رئيس كميته پدافند غير عامل وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي و محسن محبي معاون توسعه فرهنگي و هشدار رساني سازمان پدافند
غير عامل در محل اين وزارتخانه تشكيل گرديد.
فرهنگ سازي مقوله پدافند غير عامل از طريق چاپ مقالات علمي در مطبوعات + تصویر

رئيس كميته پدافند غير عامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن خير مقدم
به اعضاي جلسه با تاكيد براهميت مقوله پدافند غير عامل گفت:پدافند غير عامل موجب
ارتقاي آستانه تحمل ملي در برابر تهديدات فرهنگي انجام گرفته و آقام را براي دفاع از كشور
آماده و مهيا مي كند.و به كاهش آسيب پذيري فرهنگي در برابر تهديدات عمليات رواني
دشمن و پايدار سازي سيستم فرهنگي كشور كمك مي كند.

در ادامه اين جلسه دكتر محبي معاون توسعه فرهنگي و هشدار رساني سازمان
پدافند غير عامل با اشاره به پلن ريزي و دستورالعمل هاي صادره از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح و اين سازمان براي
دستگاه هاي اجرايي و اســـــتان ها گفت:پلن هاي اين هفته به منظور آگاه سازي آحاد
جامعه از عملكرد سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور در اين حوزه،فرهنگ سازي و
ترويج گفتمان پدافند غير عامل در جامعه،ترويج و توسعه مفاهيم پدافند غير عامل با
شيوه هاي نوين فرهنگي و هنري و زمينه سازي جهت افزايش همكاري و مشاركت آقام و
مسؤلين در تحقق اهداف پدافند غير عامل صورت مي گيرد.

وي افزود:برگزاري همايش ملي پدافند غير عامل در تاريخ
۰۸/۰۸/۹۶،جشنواره علمي سلمان فارسي،همايش سايبري،همايش در حوزه زيستي،ديدار با
علما،برگزاري رزمايش در سطح پایتخت و منطقهستان ها،برگزاري صبحگاه دانش آموزي و نشست
رویدادي از پلن هاي اين سازمان در هفته پدافند غير عامل اســـــت.

حسيني نيز در پايان ضمن تأكيد بر حفاظت از اسناد و پرونده هاي موجود و
ديجيتال سازي آنها و فرهنگ سازي مقوله پدافند غير عامل از طريق چاپ مقالات علمي در
مطبوعات از آمادگي اين وزارتخانه در جهت همكاري هاي متقابل رویدادداد.