قاطی پاتی

فواید ورزش انجامن 30 دقیقه ای برای مغز و سیستم عصبی • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

ورزش انجامن نه تنها می تواند سرعت گام های شما را افزایش دهد، بلکه توانایی های تصمیم گیری را به واسطه افزایش مقدار ماده سفید در مغز تقویت می کند.

فواید ۳۰ دقیقه ورزش برای مغز

فعالیت جسمانی منظم می تواند فواید و آثار قابل توجهی برای بدن انسان به همراه داشته باانجام گرفت.
اما تنها عضلات و اســـــتخوان ها از فواید ورزش انجامن بهره‌مند نمی شوند و مغز و سیستم عصبی نیز از این کار سود می برند.

نیازی نیست مدت زمانی زیادی را در طول روز به ورزش انجامن،
اختصاص دهید و تنها با ۳۰ دقیقه انجام تمرینات ورزشی مغز از فواید آن سود خواهد برد.
در ادامه با برخی از این فواید افزایش آشنا می شویم.

بهبود قدرت تصمیم گیری و حل مساله

مطالعه ای که در سال ۲۰۱۳ توسط موسسه ملی سلامت آمریکا انجام انجام گرفت،
نشان داد که فواید ورزش انجامن نه تنها می تواند سرعت گام های شما را افزایش دهد،
بلکه توانایی های تصمیم گیری را به واسطه افزایش مقدار ماده سفید در مغز تقویت می کند.
طی این مطالعه مهارت های تصمیم گیری و حل مساله گروهی از افراد مسن که به طور مرتب ورزش می انجامند،
در مقایسه با گروهی که ورزش نمی انجامند، مورد بررسی قرار گرفت.
پژوهشگران دریافتند شرکت کنندگانی که به طور مرتب تمرینات هوازی انجام داده بودند ،
از یکپارچگی ماده سفید قوی‌تر و سرعت شناختی بهتر برخوردار بودند.

پیشگیری از افسردگی

زیادی از ما مطالعاتی را خوانده ایم که ادعا انجام میدهند ورزش با نشانه های افسردگی مبارزه می کند، با این وجود، مطالعه ای که در سال ۲۰۱۴ در نشریه Cell منتشر انجام گرفت، نشان داد که ورزش در وهله نخست از ابتلا به افسردگی پیشگیری می کند. به گفته پژوهشگران، اســـــترس موجب شکل گیری ماده ای مضر در خون و مغز می شود. اما پروتئینی ویژه که به نام PGC-1α۱ شناخته می شود می تواند به تجزیه و از بین رفتن این ماده مضر حاصل از اســـــترس کمک کند. رویداد نیکو این اســـــت که این پروتئین به طور طبیعی هنگام ورزش انجامن تولید می شود.

افزایش انرژی

در شرایطی که زیادی از آقام بهانه می آورند که انرژی کافی برای ورزش انجامن ندارند، مطالعه ای در سال ۲۰۰۸ که توسط پژوهشگران دانشگاه جورجیا انجام انجام گرفت، نشان داد که سطوح پایین تا متوسط فعالیت بدنی به طور معمول انرژی کلی را تقویت انجام میدهند. ورزش سبک اثری ایجاد می کند که بدن و ذهن را تحت تاثیر قرار می دهد و به معنای سطوح افزایش یافته انرژی و کاهش خستگی اســـــت.

تقویت اراده

اراده انسان، نیروی درونی برای پرهیز از وسوسه، تا حد زیادی توسط قدرت مغز کنترل می شود. مطالعه ای در سال ۲۰۱۳ به بررسی اثر مغز بر توانایی ما در پایبندی به اهداف شخصی، حرفه ای و سلامتی پرداخت. در همین راســـــتا، پژوهشگران دریافتند فعالیت های بدنی شامل حرکات کششی کوتاه به طور قابل توجهی اراده شرکت کنندگان که از کودکان تا افراد ۳۵ ساله را شامل می انجام گرفتند، بهبود بخشیده اســـــت.

فواید ورزش انجامن

فواید ورزش انجامن ۳۰ دقیقه ای برای مغز
رانجام گرفت مغز

مطالعه ای در سال ۲۰۰۶ مدعی انجام گرفت ورزش انجامن می تواند به معنای واقعی کلمه رانجام گرفت مغز را موجب شود. طی این مطالعه که توسط موسسه ملی سلامت آمریکا منتشر انجام گرفت، بزرگسالان کم تحرک پس از دنبال انجامن رژیم تناسب اندام هوازی برای ۶ شش ماه از فواید رانجام گرفت مغز بهره‌مند انجام گرفتند. به گفته پژوهشگران، فعالیت بدنی حجم ماده سفید و ماده خاکستری در مغز را افزایش داد.

ایجاد انعطاف پذیری احساسی به اســـــترس

اســـــترس به شیوه های مختلف انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه ای که در سال ۲۰۱۴ انجام انجام گرفت، نشان داد ۳۰ دقیقه ورزش روزانه می تواند تفاوت چشمگیری در وضعیت احساسی انسان هنگام اســـــترس ایجاد کند. طی این مطالعه شرکت کنندگان در معرض رویدادی اســـــترس‌زا قرار گرفته و نتایج زیر نظر گرفته انجام گرفت. نیمی از شرکت کنندگان به طور مرتب ورزش می انجامند و نیمی دیگر سبک خانومدگی کم تحرکی داشتند. نتایج نشان داد آنهایی که ورزش می انجامند نگرش مثبت خود را حفظ انجامه و چشم انداز احساسی بهتری در مقایسه با گروه کم تحرک ها داشته اند.

کنترل احساسات

اگر نمی توانید کنترل نیکوی روی احساسات خود داشته باشید و به ناگاه زیر گریه می خانومید، شاید به اندازه کافی ورزش نمی کنید. مطالعه ای در سال ۲۰۰۶ به بررسی آثار ورزش بر کنترل احساسات پرداخت. شرکت کنندگان در این مطالعه طی دو ماه زیر نظر قرار گرفتند، در شرایطی که به طور منظم پلن ورزشی خود را دنبال می انجامند. بنابر ادعای پژوهشگران، حتی ورزش مختصر نیز نتیجه مثبتی در پی داشت و بر الگوهای رفتاری، کنترل احساسی، و اســـــترس احساسی تاثیرگذار بود.

محافظت از قلب و عروق و جلوگیری از سکته مغزی

پزشکان اغلب انجام ورزش را به منظور محافظت از بیماری های مزمن توصیه انجام میدهند. بر همین اساس، جای شگفتی نیست که مطالعات زیادی درباره فواید ورزش انجامن بر سلامت قلب و عروق انجام انجام گرفته اســـــت. ورزش متوسط هم در آقاان و هم خانومان به طور قابل توجهی می تواند خطر سکته مغزی را کاهش دهد.