قاطی پاتی

لزوم توجه به نکات پدافندی و تعلیم در سطح جامعه/ ناحیه فراهان نیازمند تعلیم و آگاهی در حوزه تهدیدات زیستی اســـــت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

عسگری مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتان مرکزی در شوراي پدافند غيرعامل منطقهستان فراهان و بازديد از كشتارگاه:

مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتان مرکزی گفت: یکی از اهداف اصلی تهدیدات زیستی به خطر انداختن امنیت غذایی آقام از طریق آلوده انجامن منابع غذایی اســـــت و مشخص ترین پلن برای مقابله با حملات بیوتروریستی طراحی سیستم های مراقبت از انواع بیماری ها و انجام اقدامات پیشگیرانه اســـــت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، مجید عسگری مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتان مرکزی پس از بازدید از کشتارگاه منطقه فرمهین  و پیگیری راه اندازی پیش سردخانه در ناحیه در جلسه شورای پدافند غیرعامل منطقهستان فراهان که با حضور سجادی فرماندار فراهان، شانقی مدیر کل دامپزشکی، محمودی مدیر کل محیط زیست، آمره ای مدیرعامل آب ناحیه ای اســـــتان و همچنین مدیران دستگاه های اجرایی منطقهستان با دنبال بررسی وضعیت و مشکلات موجود و اتخاذ راهکار معقول به منظور رفع نواقص مطروحه کشتارگاه منطقهستان فراهان برگزار انجام گرفت حضور یافت و به پیگیری مصوبات اســـــتانی پرداخت.

لزوم توجه به نکات پدافندی و تعلیم در سطح جامعه را ضروری اســـــت/ناحیه فراهان نیازمند تعلیم و آگاهی در حوزه تهدیدات زیستی اســـــت

عسگری با حضور در منطقهستان فراهان پیرامون پیگیری مصوبات جلسه قرارگاه زیستی از کشتارگاه این منطقهستان بازدید به عمل آورد و پیش سردخانه ی فعال را در راســـــتای پیشگیری از تب کریمه کنگو ضروری دانست. وی با اشاره به این نکته که یکی از اهداف اصلی تهدیدات زیستی به خطر انداختن امنیت غذایی آقام از طریق آلوده انجامن منابع غذایی می باانجام گرفت، مصون سازی و پایداری کشور در برابر تهدیدات را وظیفه ی پدافند غیرعامل دانست.

در این جلسه سجادی فرماندار فراهان به بیان شرح مختصری از مشکلات عدیده موجود در منطقهستان و سوابق و فعالیت های انجام انجام گرفته پرداخت و پس از آن آمره ای مدیرعامل آب ناحیه ای اســـــتان، مشکل اساسی را در ساختمان کشتارگاه دانست که در صورت توجه به نکات مورد نظر از طرف سازمان آب ناحیه ای این مشکل حل خواهد انجام گرفت.

در ادامه این جلسه محمودی مدیر کل محیط زیست نیز آمادگی خود را در جهت حل مشکل اعلام انجام و گفت: از تظر ما مجوزهای لازم صادر خواهد انجام گرفت.

شانقی مدیرکل دامپزشکی اســـــتان نیز با اشاره به هزینه های راه اندازی کشتارگاه عنوان داشت تا راه اندازی کشتارگاه می توان با رعایت حداقل های مقررات و قوانین دامپزشکی، سلامت گوشت تولیدی منطقهستان را تأمین نمود.

عسگری در ادامه این جلسه با تأکید بر رسیدگی به موضوع و تعامل مدیران در برطرف انجامن سریع مشکلات کشتارگاه عنوان داشت ناحیه ی فراهان دارای روستاهای متعدد و پویا در زمینه کشاورزی و دامداری می باانجام گرفت لذا توجه به پدافند زیستی و افزایش ضریب آگاهی مسئولین و آقام در این خصوص حائز اهمیت اســـــت.

عسگری در شورای پدافند منطقهستان فراهان با معرفی پدافند غیرعامل به عنوان مجموعه اقدامات غیرنظامی که منجر به رفع تهدیدات و کاهش آسیب پذیری دستگاه ها می شود، لزوم توجه به نکات پدافندی و تعلیم در سطح جامعه را ضروری دانست.

وی بیوتروریسم را به عنوان تهدید زیستی نو پدید معرفی و به راهکارهای مقابله با آن پرداخت و عنوان داشت یکی از اهداف اصلی تهدیدات زیستی به خطر انداختن امنیت غذایی آقام از طریق آلوده انجامن منابع غذایی اســـــت و مشخص ترین پلن برای مقابله با حملات بیوتروریستی طراحی سیستم های مراقبت از انواع بیماری ها و انجام اقدامات پیشگیرانه اســـــت. وی پیشگیری و اتخاذ تمهیدات لازم در پیشگیری از تب کریمه کنگو و آنفولانزای فوق حاد پرندگان را ضروری دانست.

در پایان عسگری تلاش در راســـــتای رفع نواقص کشتارگاه منطقهستان فراهان و توجه به الزامات پدافند غیرعامل را در دستور کار اعضای حاضر در جلسه قرار داد.