قاطی پاتی

مانور اســـــتفاده از فیبر جایگزین در مرکز مخابراتی شهید چمران سنندج برگزار انجام گرفت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

طبق هماهنگی انجام انجام گرفته اداره کل مخابرات اســـــتان و باحضور مدیرکل پدافندغیرعامل اســـــتانداری و اعضای کارگروههای تخصصی ۱۱گانه مانور اســـــتفاده از فیبر جایگزین در مرکز مخابراتی شهید چمران سنندج برگزار گردید.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، طبق هماهنگی انجام انجام گرفته اداره کل مخابرات اســـــتان و باحضور مدیرکل پدافندغیرعامل اســـــتانداری و اعضای کارگروههای تخصصی ۱۱گانه مانور اســـــتفاده از فیبر جایگزین در مرکز مخابراتی شهید چمران سنندج برگزار گردید.

باتوجه به ارتباط شبکه ای فیبرنوری منطقههای اســـــتان و مراکز پرظرفیت مخابراتی اســـــتان و طبق سناریوی از پیش تعیین انجام گرفته با آلارم قطع ارتباط فیبر سنندج-دیواندره که با هم ارتباط تلفنی و دیتایی منطقههای سقز و بانه و بیجار نیزکه با قرارگرفتن در این راه قطع می شود، اســـــتفاده از رینگ جایگزین بلافاصله انجام گرفت و در کسری از ثانیه ارتباط وصل گردید که مشترکین اســـــتفاده کننده از خدمات مخابراتی این منطقهستانها باهیچگونه قطعی مواجه نانجام گرفتند.

مانور اســـــتفاده از فیبر جایگزین در مرکز مخابراتی شهید چمران سنندج برگزار گردید.

سپس جهت آزمایش نحوه تغذیه انرژی و برق مخابراتی و اســـــتفاده از ژنراتور برای جایگزینی برق مصرفی مرکز شهید چمران سنندج برق این مرکز قطع و با اســـــتفاده از ژنراتور ۱۶۵ کیلو واتی نیاز برق این مرکز تامین و رزمایش قطع برق نیز انجام گرفت.