قاطی پاتی

مانور مقابله با خرابکاری در ایستگاه CGS سنندج برگزار انجام گرفت+ تصویر ها • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

مانور مقابله با خرابکاری در ایستگاه CGS با حضورمدیر کل پدافند غیر عامل ونماینده مدیریت بحران اســـــتانداری وسازمان های آتش نشانی ، فوریت های پزشکی ، هلال احمر ، نیروی انتظامی ، راهنمایی و رانندگی ، شرکت های آب و فاضلاب و شرکت های توزیع برق، پخش فرآوردهای نفتی و شرکت های گاز آذربایجان غربی ، کرمانشاه و همدان و ناحیه ۷ عملیات انتقال گاز در روز دوشنبه مورخ هفدهم مهر ماه در ایستگاه CGS سنندج برگزار انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، مانور
مقابله با خرابکاری در ایستگاه
CGS با حضورمدیر کل پدافند غیر عامل و نماینده مدیریت بحران اســـــتانداری
و سازمان های آتش نشانی، فوریت های پزشکی، هلال احمر، نیروی انتظامی، راهنمایی
و رانندگی، شرکت های آب و فاضلاب و شرکت
های توزیع برق، پخش فرآوردهای نفتی و شرکت های گاز آذربایجان غربی، کرمانشاه و
همدان و ناحیه ۷ عملیات انتقال گاز در روز دوشنبه مورخ هفدهم مهر ماه در ایستگاه
CGS سنندج برگزار انجام گرفت.

این
مانور جهت ارتقا هماهنگی،آمادگی و رعایت نکات ایمنی پرسنل ادارات گاز مناطق و نواحی
در مواقع وقوع بحران احتمالی و ارتقا هماهنگی و آمادگی لازم و حضور اســـــتانهای معین
و همجوار اســـــتان و آشنایی با تاسیسات گازرسانی منطقهستان سنندج و نیز آمادگی ادارات
خدمات رسان منطقهستان سنندج در مواقع بحرانی برگزار انجام گرفت.

در این
مانوربا حضور۱۳ تیم در قالب ۲۱ اکیپ طبق سناریوی پلن ریزی انجام گرفته از پیش تعیین انجام گرفته
به علت عملیات خرابکارانه توسط عوامل دشمن ،بخشی از تاسیسات ایستگاه
CGS سنندج دچار آسیب جدی انجام گرفته وبعد
از اعلام موضوع وپس از هماهنگی با مدیریت بحران نسبت به قطع گاز ورودی وخروجی
ایستگاه سنندج اقدام واز

CGS

جایگزین جهت تامین گاز مورد نیاز منطقه سنندج وروستاههای تابعه اســـــتفاده گردید. ودر
خلال این مانور نیز دو مانور دیگر با محوریت امداد ونجات به علت نشتی گاز ونیز یک
مانور قطع ووصل نمودن گاز ۲۰۰مشترک خانگی در یکی از محله های منطقه سنندج برگزار
گردید.

در خلال انجام  رزمایش متخصصان HSE شرکت گاز های ناحیه ای
اســـــتانهای همجوار با ارزیابی اقدامات انجام
انجام گرفته بعد از اپایان رزمایش مذکور در نشست تخصصی نقاط قوت وضعف رابررسی ومورد تجزیه
وتحلیل قرار دادند.

مانور مقابله با خرابکاری در ایستگاه CGS سنندج برگزار انجام گرفت

مانور مقابله با خرابکاری در ایستگاه CGS سنندج برگزار انجام گرفت

مانور مقابله با خرابکاری در ایستگاه CGS سنندج برگزار انجام گرفت
مانور مقابله با خرابکاری در ایستگاه CGS سنندج برگزار انجام گرفت