قاطی پاتی

نخستین دوره مهارت آموزی پدافند CBRNE ویژه مدیران و کارشناسان سازمان آتش نشانی کشور برگزار انجام گرفت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

دنبال از برگزاری دوره مهارت افزایی مدیران و کارشناسان سازمان های امدادی همچون آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر و پلیس جهت شناسایی، مدیریت و مقابله با حوادث و تهدیدات حوزه شیمیایی، زیستی، پرتوی، هسته ای و انفجاریcbrne در کشور می باانجام گرفت.

به نقل رویدادنگار پایدرای ملی، نخستین دوره مهارت آموزی پدافند CBRNE ویژه مدیران و کارشناسان سازمان آتش نشانی کشور برگزار انجام گرفت. دنبال از برگزاری دوره مهارت افزایی مدیران و کارشناسان سازمان های امدادی همچون آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر و پلیس جهت شناسایی، مدیریت و مقابله با حوادث و تهدیدات حوزه شیمیایی، زیستی، پرتوی، هسته ای و انفجاریcbrne در کشور می باانجام گرفت.

نخستین دوره مهارت آموزی پدافند CBRNE ویژه مدیران و کارشناسان سازمان آتش نشانی کشور برگزار انجام گرفت

این دوره توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به عنوان قطب علمی پدافند غیرعامل در نظام سلامت کشور و با همکاری معاونت امور سلامت، معاونت امور منطقهی، معاونت تعلیم و پرورش و همچنین قرارگاه های پدافند زیستی، پدافند شیمیایی و پدافند پرتوی سازمان پدافند غیرعامل کشور به مدت ۴۵ تایم در ۴ روز برگزار انجام گرفت.

نخستین دوره مهارت آموزی پدافند CBRNE ویژه مدیران و کارشناسان سازمان آتش نشانی کشور برگزار انجام گرفت

گواهی شرکت در این دوره تخصصی بطور مشترک توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و سازمان پدافند غیرعامل کشور صادر خواهد انجام گرفت.