قاطی پاتی

نشست مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتان همدان با ریاســـــت تعلیم و پرورش نهاوند • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

مدیرکل پدافند غیرعامل همدان با سلگی ریاســـــت محترم تعلیم و پرورش نهاوند، در محل دفتر ایشان دیدار انجامند.

 به نقل رویدادنگار اس ام وب، در این نشست سلگی از برگزاری دوره های تعلیمی سایبری جهت دانش آموزان، دبیران و پرسنل اداری با دنبال آشنایی افزایش این عزیزان با مبحث پدافند غیرعامل و به طور ویژه فرصت ها و تهدیدات سایبری تقدیر انجام.

نشست مدیرکل پدافند غیرعامل با ریاســـــت تعلیم و پرورش نهاوند

همچنین صوفی، بر اهمیت تعلیم تأکید انجام و افزود: موضوع تعلیم همانند سد محکمی در برابر تهدیدات نوین می باانجام گرفت.

در پایان سلگی آمادگی اداره تعلیم و پرورش نهاوند جهت برگزاری دوره های متعدد و در بخش های مختلف پدافند غیرعامل را اعلام انجام و گفت: دوستان ما در تعلیم و پرورش با پلن ریزی نیکوی که انجام داده اند، فضای معقولی را آماده انجامند که منطقهستان نهاوند در هرماه، سه دوره تعلیمی برای دانش آموزان و دبیران در مدارس مختلف این منطقهستان برگزار نماید.